คลังสื่อการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สพป.จันทบุรี เขต 1
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดหนองคัน

เปิดดู 24 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 21 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาเลียว

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 20 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 23 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 16 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 7 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 18 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 15 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านเขามะปริง

เปิดดู 15 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 13 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 18 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 19 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 25 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 12 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 22 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 14 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 22 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2

วิทยาการคำนวณ อ.2

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 17 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 18 ครั้ง

วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 18 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 16 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 18 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช้างข้าม

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 22 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 16 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 20 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 16 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 19 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 18 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 21 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 13 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 20 ครั้ง

VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 15 ครั้ง

วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 20 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 17 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 16 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 18 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องเสริมวิชาการ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 17 ครั้ง

การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 20 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 16 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 19 ครั้ง

วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ม.6

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 28 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 18 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 16 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 30 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดหนองสีงา

เปิดดู 22 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 21 ครั้ง

วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 13 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 18 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 20 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเขาน้อย

เปิดดู 20 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดดอนตาล

เปิดดู 17 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 20 ครั้ง

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 23 ครั้ง

วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 23 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 23 ครั้ง

วิดีโอการสอน เรื่อง ฮีโร่ยกกำลัง ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 26 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 16 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 21 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 24 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 21 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 25 ครั้ง

Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 23 ครั้ง

วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 21 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนบ้านวังปลา

เปิดดู 21 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 15 ครั้ง

มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 16 ครั้ง

CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 18 ครั้ง

วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดแสลง

เปิดดู 22 ครั้ง

แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 20 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.๖ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 33 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 30 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นอนุบาล3

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนบ้านซอยสอง

เปิดดู 24 ครั้ง

วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดสามผาน

เปิดดู 26 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนไหว

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 43 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านแก้ว

เปิดดู 36 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดโป่งแรด

เปิดดู 17 ครั้ง

การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.2

บ้านท่าแฉลบ

เปิดดู 5 ครั้ง

การให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดเนินสูง

เปิดดู 5 ครั้ง

โค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดเนินยาง

เปิดดู 12 ครั้ง

การแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาด้วย flowchart

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านคลองกะพง

เปิดดู 5 ครั้ง

ความเหมือนและความแตกต่าง

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดสิงห์

เปิดดู 4 ครั้ง

โปรแกรมการสร้างสื่อการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านต้นกระบก

เปิดดู 5 ครั้ง

การเปรียบเทียบ

วิทยาการคำนวณ ป.1

บ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 4 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดสามผาน

เปิดดู 13 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดรำพัน

เปิดดู 3 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดหนองคัน

เปิดดู 6 ครั้ง

อัลกอริทึมคืออะไร

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดหนองไทร

เปิดดู 4 ครั้ง

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านยางระหง

เปิดดู 4 ครั้ง

ผังงาน(Flowchart) โค้ดดิ้งสำหรับชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดช้างข้าม

เปิดดู 7 ครั้ง

อัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดไผ่ล้อม

เปิดดู 5 ครั้ง

Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดโขดหอย

เปิดดู 17 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านโคกวัด

เปิดดู 8 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 4 ครั้ง

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 13 ครั้ง

การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 5 ครั้ง

ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 18 ครั้ง

แนวคิดเชิงนามธรรรม ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 5 ครั้ง

13 ข้อควรรู้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ม.3

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง

รู้จักกับตัวแปร

วิทยาการคำนวณ ม.3

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดแก่งหางแมว

เปิดดู 17 ครั้ง

อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 15 ครั้ง

สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 17 ครั้ง

บันไดงู

วิทยาการคำนวณ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

ปริศนาตัวเลข

วิทยาการคำนวณ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 14 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 14 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 15 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 14 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 11 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 14 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 16 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 15 ครั้ง

การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

การประเมิน ความน่าเชื่อถือ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

การกำหนด ขอบเขตการค้นหา ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การค้นหาข้อมูล โดยใช้อินเทอร์เน็ต ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

ep13. การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

ep12.สร้างนิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูอีฟ ตอนที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ep.11 code.org กับครูอีฟ ตอนที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

ep.13 การใช้งานซอฟต์เเวร์ เบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ep10 .ครูอีฟสร้างโปรเจค

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ep11. สร้างนิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูอีฟ ตอนที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ep.10 liveworksheets 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ep.9 code.org กับครูอีฟ ตอนที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

Ep.9 สร้างโปรเจค จาก scratch.mit.edu เบื้องต้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การรวบรวมข้อมูล ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการสร้างบล็อคด้วยตนเอง

วิทยาการคำนวณ ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

อินเทอร์เน็ต ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

EP5 โปรแกรม Scratch ชั้นป. 4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

Ep.8 การสมัคร scratch.mit.edu

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

Ep.4 การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย ป.4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

Ep .7 การสมัคร code.org ผ่านclassroom ครูอีฟ ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

EP3. Flowchart ป.4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

Ep.1 ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (ป.4)

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

Ep.2 อัลกอริทึ่ม ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

EP.5 การตรวจสอบข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรม ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

Ep.4 การเขียนโปรแกรมแบบวนซำ้ ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

Ep.3 การหารูปแบบของปัญหาอย่างง่าย ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

Ep.1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 12 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 12 ครั้ง

Ep.7 ครูอีฟพาสมัคร E-mail

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

EP.2 Pseudocode ชั้นป.4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

Ep.8 เริ่มเรียนwww.code.org กับครูอีฟ ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

ทอสอบ 1

วิทยาการคำนวณ ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง