คลังสื่อการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนวัดผลและประเมินผล

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 14 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 30 ครั้ง

วิทยาการคำนวณอนุบาล2

วิทยาการคำนวณ อ.2

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 4 ครั้ง

คลิปวิดีโอ ว้าว นำ้ตาลเรนโบว์สีสวยแยกชั้นกันได้อย่างไร รร.บ้านยางระหง

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดช้างข้ามฯ

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 8 ครั้ง

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

วิทยาการคำนวณ ม.3

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 37 ครั้ง

เรื่องกระบวนการทางเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 17 ครั้ง

สอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2-3โรงเรียนบ้านคลองครก

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปวีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นอนุบาลปีที่ 3

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 3 ครั้ง

Test พื้นฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดแขมหนู

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย (การเรียงลำดับเหตุการในชีวิตประจำวัน)

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 4 ครั้ง

EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการค้นพบปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่าย

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องกระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องสนุกกับการเขียนโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องการยอมรับเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (2)

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิทยาการคำนวณ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา (2)

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่องการแก้ปัญหากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องพัฒนางานอาชีพของชุมชนอย่างสร้างสรรค์

วิทยาการคำนวณ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการเขียนโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่อง การค้นหาข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการสร้างตัวละครในโปรแกรม Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องการฝึกเขียนโปรแกรม microbit

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องข้อมูลส่วนตัวปลอดภัย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่องการแก้ปัญหากับกระบวณการออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องอุปกรณ์ IoT ในชีวิตประจำวัน

วิทยาการคำนวณ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องสร้างสรรค์ตัวละคร

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการสร้างเงื่อนไขตัวละคร

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปรียบเทียบ

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องการค้นหาข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน(1)

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องข้อมูลส่วนตัวปลอดภัย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (2)

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ และ การใช้งานลิขสิทธิ์

วิทยาการคำนวณ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องการฝึกเขียนโปรแกรม microbit (3)

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องการคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการแก้ปํญหาอย่างง่าย

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการรวบรวมข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการค้นหาข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่องวัสดุและเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา1

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม1

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการนำเสนอข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการนำเสนอข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2เรื่องคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน2

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต2

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องการแก้ปัญหา2

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่องการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องอัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องการประเมินผลการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องเทคนิคการค้นหาข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน1

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องประโยชน์ของคอมพิวเตอร์1

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น2

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องการแก้ปัญหา2

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องการค้นหาข้อมูล 2

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล2

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องการออกแบบโปรแกรม1

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่องใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.1 เรื่องการแก้ปัญหา 3

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง ผังงาน (Flowchart)

วิทยาการคำนวณ ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2 เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์

วิทยาการคำนวณ ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3 เรื่องารสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 22 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดหนองคัน

เปิดดู 116 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาเลียว

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 141 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 117 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 104 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 39 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 108 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านเขามะปริง

เปิดดู 104 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 103 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 105 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 111 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 158 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 104 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 103 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 121 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2

วิทยาการคำนวณ อ.2

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 110 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 111 ครั้ง

วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 108 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 106 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 109 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช้างข้าม

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 145 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 106 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 109 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 108 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 110 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 115 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 67 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 114 ครั้ง

VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 105 ครั้ง

วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 108 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 109 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 103 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องเสริมวิชาการ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 111 ครั้ง

การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 112 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 56 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 112 ครั้ง

วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ม.6

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 119 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 111 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 127 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดหนองสีงา

เปิดดู 148 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 112 ครั้ง

วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 59 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 109 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 113 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเขาน้อย

เปิดดู 110 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดดอนตาล

เปิดดู 106 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 111 ครั้ง

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 115 ครั้ง

วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 141 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 113 ครั้ง

วิดีโอการสอน เรื่อง ฮีโร่ยกกำลัง ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 115 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 67 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 113 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 115 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 113 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 147 ครั้ง

Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 112 ครั้ง

วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 112 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนบ้านวังปลา

เปิดดู 109 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 102 ครั้ง

มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง

CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดแสลง

เปิดดู 115 ครั้ง

แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 110 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.๖ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 123 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 124 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นอนุบาล3

วิทยาการคำนวณ อ.3

โรงเรียนบ้านซอยสอง

เปิดดู 117 ครั้ง

วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดสามผาน

เปิดดู 115 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนไหว

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 139 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านแก้ว

เปิดดู 160 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดโป่งแรด

เปิดดู 110 ครั้ง

การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.2

บ้านท่าแฉลบ

เปิดดู 26 ครั้ง

การให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดเนินสูง

เปิดดู 26 ครั้ง

โค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดเนินยาง

เปิดดู 35 ครั้ง

การแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาด้วย flowchart

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านคลองกะพง

เปิดดู 23 ครั้ง

ความเหมือนและความแตกต่าง

วิทยาการคำนวณ ป.1

วัดสิงห์

เปิดดู 23 ครั้ง

โปรแกรมการสร้างสื่อการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านต้นกระบก

เปิดดู 23 ครั้ง

การเปรียบเทียบ

วิทยาการคำนวณ ป.1

บ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 22 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดสามผาน

เปิดดู 105 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดรำพัน

เปิดดู 19 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดหนองคัน

เปิดดู 24 ครั้ง

อัลกอริทึมคืออะไร

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดหนองไทร

เปิดดู 50 ครั้ง

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านยางระหง

เปิดดู 41 ครั้ง

ผังงาน(Flowchart) โค้ดดิ้งสำหรับชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

วัดช้างข้าม

เปิดดู 60 ครั้ง

อัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดไผ่ล้อม

เปิดดู 24 ครั้ง

Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดโขดหอย

เปิดดู 111 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านโคกวัด

เปิดดู 57 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 36 ครั้ง

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 103 ครั้ง

การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 57 ครั้ง

ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 113 ครั้ง

แนวคิดเชิงนามธรรรม ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 16 ครั้ง

13 ข้อควรรู้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ม.3

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 20 ครั้ง

รู้จักกับตัวแปร

วิทยาการคำนวณ ม.3

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 16 ครั้ง

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดแก่งหางแมว

เปิดดู 107 ครั้ง

อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 101 ครั้ง

สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 108 ครั้ง

บันไดงู

วิทยาการคำนวณ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 18 ครั้ง

ปริศนาตัวเลข

วิทยาการคำนวณ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 36 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 130 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 145 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 134 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 119 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 147 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 130 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 119 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 117 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 147 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 125 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 119 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 154 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 121 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 123 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 130 ครั้ง

การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 75 ครั้ง

การประเมิน ความน่าเชื่อถือ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 46 ครั้ง

การกำหนด ขอบเขตการค้นหา ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 35 ครั้ง

การค้นหาข้อมูล โดยใช้อินเทอร์เน็ต ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 26 ครั้ง

EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 137 ครั้ง

ep13. การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

ep12.สร้างนิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูอีฟ ตอนที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

ep.11 code.org กับครูอีฟ ตอนที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 46 ครั้ง

ep.13 การใช้งานซอฟต์เเวร์ เบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

ep10 .ครูอีฟสร้างโปรเจค

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 14 ครั้ง

ep11. สร้างนิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูอีฟ ตอนที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

ep.10 liveworksheets 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

ep.9 code.org กับครูอีฟ ตอนที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

Ep.9 สร้างโปรเจค จาก scratch.mit.edu เบื้องต้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

การรวบรวมข้อมูล ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 เรื่องการสร้างบล็อคด้วยตนเอง

วิทยาการคำนวณ ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

อินเทอร์เน็ต ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 25 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

EP5 โปรแกรม Scratch ชั้นป. 4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

Ep.8 การสมัคร scratch.mit.edu

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 26 ครั้ง

Ep.4 การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย ป.4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

Ep .7 การสมัคร code.org ผ่านclassroom ครูอีฟ ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

EP3. Flowchart ป.4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

Ep.1 ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (ป.4)

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

Ep.2 อัลกอริทึ่ม ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 33 ครั้ง

EP.5 การตรวจสอบข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรม ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

Ep.4 การเขียนโปรแกรมแบบวนซำ้ ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

Ep.3 การหารูปแบบของปัญหาอย่างง่าย ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

Ep.1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 24 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 100 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 98 ครั้ง

Ep.7 ครูอีฟพาสมัคร E-mail

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 52 ครั้ง

EP.2 Pseudocode ชั้นป.4

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 29 ครั้ง

Ep.8 เริ่มเรียนwww.code.org กับครูอีฟ ป.2

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ -

สฤษดิเดช

เปิดดู 107 ครั้ง

ทอสอบ 1

วิทยาการคำนวณ ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง