วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 107 ครั้ง


Creator : วสินท์ ภู่ระหงษ์

โรงเรียนบ้านประแกต


    


แสดงความคิดเห็น




สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)