ช่องบทเรียนออนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 4 ครั้ง

1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 3 ครั้ง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 2 ครั้ง

ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 4 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 7 ครั้ง

หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 4 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาเลียว

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 12 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 6 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 5 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 5 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 3 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 4 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 8 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 3 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 11 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 6 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 8 ครั้ง

วีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 8 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 7 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช้างข้าม

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 7 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 5 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 9 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 4 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 7 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 6 ครั้ง

คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 8 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 6 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 7 ครั้ง

VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 5 ครั้ง

วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 9 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 6 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 7 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 7 ครั้ง

การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 10 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 10 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 6 ครั้ง

วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ม.6

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 12 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 6 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 6 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ม.1

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 13 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดหนองสีงา

เปิดดู 7 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 10 ครั้ง

วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 8 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 6 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 8 ครั้ง

วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเขาน้อย

เปิดดู 8 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

โรงเรียนวัดดอนตาล

เปิดดู 6 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (coding) เรื่อง การใช้เหตผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 8 ครั้ง

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 13 ครั้ง

วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.5

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 12 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 12 ครั้ง

วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 9 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 8 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 13 ครั้ง

Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 12 ครั้ง

วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ ป.6

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 10 ครั้ง

ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 4 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 6 ครั้ง

Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ อ.3

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

ทัศนธาตุ

ศิลปะ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การทดลองบ้านนักวิทย์น้อย

ภาษาไทย ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 5 ครั้ง

อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ อ.3

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันสื่อ ตอน ติดเกม...ชีวิตเปลี่ยน

สารคดี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

community1 | interesting places in the community

ภาษาต่างประเทศ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 7 ครั้ง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

เพลงกำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

ภาษาถิ่น

ภาษาไทย ป.3

OBEC Content Center

เปิดดู 4 ครั้ง

วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนวัดแสลง

เปิดดู 11 ครั้ง

เรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.3

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

การใช้งาน obec content center

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

การอัปโหลดสื่อการสอน และใบงานขึ้นในระบบ Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง

การสร้างสื่อ Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง

แนะนำการใช้งานระบบ OBEC Content Center

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน OBEC Content Center | สำหรับระบบ iOS

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 1 ครั้ง

"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้าใจง่าย

คู่มือการใช้งาน ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 4 ครั้ง

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 2 ครั้ง

การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์ ป.2

OBEC Content Center

เปิดดู 3 ครั้ง

แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 7 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 17 ครั้ง

วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

โรงเรียนวัดสามผาน

เปิดดู 13 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนไหว

วิทยาการคำนวณ ป.3

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 30 ครั้ง

วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพลับบางกะจะ

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 11 ครั้ง

วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โรงเรียนบ้านแก้ว

เปิดดู 20 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดท่าแคลง

เปิดดู 4 ครั้ง

วัฎจักรของหิน

- ป.6

วัดแสลง

เปิดดู 1 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 2 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดเนินโพธิ์

เปิดดู 2 ครั้ง

จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

- ป.3

บ้านแก่งน้อย

เปิดดู 1 ครั้ง

ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten อ.2

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 1 ครั้ง

แบบทดสอบการบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 1 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 1 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านเนินดินแดง

เปิดดู 1 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.3

ไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 1 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten อ.3

วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดเขาน้อย

เปิดดู 1 ครั้ง

การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 1 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.2

บ้านเขามะปริง

เปิดดู 1 ครั้ง

การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดดอนตาล

เปิดดู 1 ครั้ง

การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.2

วัดคลองขุด

เปิดดู 1 ครั้ง

การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดโป่งแรด

เปิดดู 2 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.2

วัดโป่งแรด

เปิดดู 4 ครั้ง

การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านมาบโอน

เปิดดู 2 ครั้ง

เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดเนินสูง

เปิดดู 1 ครั้ง

การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน ๑,๐๐๐

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดทองทั่ว

เปิดดู 1 ครั้ง

จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดสิงห์

เปิดดู 1 ครั้ง

การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดสิงห์

เปิดดู 1 ครั้ง

การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 1 ครั้ง

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.5

บ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 1 ครั้ง

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดนายายอาม

เปิดดู 2 ครั้ง

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

วัดนายายอาม

เปิดดู 1 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.5

บ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 1 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านซอยสอง

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดสามผาน

เปิดดู 3 ครั้ง

เศษส่วน

- ป.5

วัดท่าศาลา

เปิดดู 1 ครั้ง

ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดท่าศาลา

เปิดดู 1 ครั้ง

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุช ทะนันไธสง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านช่องกะพัด

เปิดดู 1 ครั้ง

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดช้างข้าม

เปิดดู 1 ครั้ง

การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดช้างข้าม

เปิดดู 1 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดโขดหอย

เปิดดู 1 ครั้ง

Coding ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดโขดหอย

เปิดดู 4 ครั้ง

การบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 1 ครั้ง

คำศัพท์น่ารู้

ภาษาไทย ป.4

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 2 ครั้ง

จำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.1

วัดหนองสีงา

เปิดดู 1 ครั้ง

What I Learn_English_P.5

ภาษาต่างประเทศ ป.5

วัดหนองสีงา

เปิดดู 1 ครั้ง

- ม.3

วัดหนองสีงา

เปิดดู 1 ครั้ง

ความเหมือนและความแตกต่าง_วิทยาการคำนวณ_ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดหนองสีงา

เปิดดู 1 ครั้ง

ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 1 ครั้ง

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.5

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 3 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 1 ครั้ง

ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 4 ครั้ง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 1 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 1 ครั้ง

ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดแก่งหางแมว

เปิดดู 1 ครั้ง

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

วัดแก่งหางแมว

เปิดดู 5 ครั้ง

พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten อ.1

วัดหนองบัว

เปิดดู 1 ครั้ง

มาตราตัวสะกด มาตา ก กา

ภาษาไทย ป.3

วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 2 ครั้ง

อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)

วิทยาการคำนวณ ป.4

วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 5 ครั้ง

รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 1 ครั้ง

การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

- ป.6

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

การภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

preposition of place

ภาษาต่างประเทศ ป.5

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

หลักการทำงานของภาพกราฟิก

Computer ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 2 ครั้ง

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1 ครั้ง

เกม

ภาษาไทย ม.2

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 2 ครั้ง

เรียงความ

- ม.1

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 1 ครั้ง

การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ ป.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 1 ครั้ง

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดหนองแหวน

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาพาพาที่1

ภาษาไทย ป.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ม.2

วัดจันทนาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

- ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

รูปร่างของดวงจันทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

รักการอ่าน

- ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

เสียงรอบตัว

- ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มี รร

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

My Body

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

นาฬิกา

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

color (สี)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

นิทานคุณธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

จำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

Numbers

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

วันสำคัญทางศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แรงและพลังงาน

ศิลปะ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

สถานะของสสาร

- ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

หนังสั้น ต้านการทุจริต

วิชาต้านทุจริต ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

นิทานคุณธรรม กระต่ายกับสิงโตเจ้าเล่ห์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษรกลาง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำควบกลำ้

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำควบไม่แท้

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษรกลาง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษรสูง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

สนุกกับสีชอล์ก

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

สีน้ำ

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษรต่ำ

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ทัศนะธาตุ

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์

ภาษาไทย ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

เทคนิคสีไม้

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 15

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาพพิมพ์ฟองสบู่

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 14

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 13

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 12

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ไก่กระต๊ากจากจานกระดาษ

ศิลปะ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 11

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ระบายสีภาพ

- ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การผันอักษร

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

แม่ กบ

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แม่ กด

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

แม่ เกอว

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แม่ กก

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แม่ เกย

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การหาร

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แม่ กม

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

- ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แม่ กง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

แม่ ก กา

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

สระ า

- อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การบวก

- อ.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำสรรพนาม

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำนาม

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์ )

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่ใช้ รร (ร หัน)

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำพ้อง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาไทยถิ่น

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

ตัว ฤ ฤๅ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

การผันวรรณยุกต์

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

พยัญชนะ ฑ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

สระเปลี่ยนรูป

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่ใช้ บัน และ บรร

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 1 ครั้ง

สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 05 หลักภาษาไทย 1

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 04 พระไชยสุริยา

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 01.นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 02 โครงโลกนิติ

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 03 สุภาษิต

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 4 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 4 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา

Computer ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

Computer ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

Computer ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ ม.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

หัดอ่าน a-z

Kindergarten ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

สังคม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

หัดอ่าน ก.ไก่

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

คำศัพท์เรื่องสัตว์

ภาษาต่างประเทศ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านคำที่่ประสมสระเอา

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบคว่ำ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ การตั้งมือ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ของโลก ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

Things for classroom

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

Shapes

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

Colors

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้ a , an

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง

Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 1 ครั้ง