คลังสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ป. 4

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์ ม.3

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดเเละประเมินผล คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 2 ครั้ง

ค่ากลางของข้อมูล ม.3

คณิตศาสตร์ ม.3

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนการวัดและแระเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 4 ครั้ง

แบบวัดผลคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผลสพปจันทบุรี เขต1คณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

คณิตศาสตร์ ม.3

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 4 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ : รร.บ้านสังข์ทอง

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 7 ครั้ง

เศษส่วน และทศนิยม ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 3 ครั้ง

ขบวนการนักรบ (การลบจำนวนเต็ม)

คณิตศาสตร์ ม.1

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 3 ครั้ง

ร้อยละ

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 5 ครั้ง

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 4 ครั้ง

เศษส่วนแท้ และเศษส่วนเกิน

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการสอนการบวกลบทศนิยม ป5

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 5 ครั้ง

การบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 4 ครั้ง

การสอนคณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 7 ครั้ง

เศษส่วน ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 3 ครั้ง

กัญญาวีร์ สุรศัพท์

คณิตศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 5 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง

การบวกลบทศนิยม ป5

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 4 ครั้ง

บันทึกการสอนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คณิตศาสตร์ ป.5

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การลบทบสิบ (เวทย์คณิต) EP2

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.3

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.2

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

ตัวอย่างการบวกแบบทดจุด | เวทย์คณิต Part 2

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

ตัวอย่างการบวกแบบทดจุด | เวทย์คณิต Part 1

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

บาร์โมเดลแบบ Comparsion Model

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

ฝึกคิดฝึกทำบาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

เวทย์คณิต : การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทศณิต)

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

เวทย์คณิต : การบวกแบบเวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.1

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

เวทย์คณิต | การลบด้วยวิธีทบสิบ

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Modee)

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้บาร์โมเดล | Part- Whole Model

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการลบโดยใช้บาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกแบบบาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

มารู้จักบาร์โมเดลกันเถอะ (Bar Model)

คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

เรื่องปริซึม

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ทำแบบฝึกหัดเรื่องปริซึม

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรื่องปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การหาปริมาตรโดยการใช้สูตร

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญการเรื่องปริมาตร

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ทบทวนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

การหาความยาวรอบรูปสีเหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ทบทวนเรื่องกราฟเส้น

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ทำแบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่องสถิติ

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

บทประยุกต์

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

บทประยุกต์

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิธีการเขียนเศษส่วนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรื่องการเขียนทศนิยมเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดน้ำหนัก

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลา

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง

โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 108 ครั้ง

การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ ป.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง

ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง

เรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.3

OBEC Content Center

เปิดดู 97 ครั้ง

การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์ ป.2

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดท่าแคลง

เปิดดู 134 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

วัดเสม็ดงาม

เปิดดู 99 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 106 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดเนินโพธิ์

เปิดดู 102 ครั้ง

แบบทดสอบการบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 98 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 108 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านเนินดินแดง

เปิดดู 103 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.3

ไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 104 ครั้ง

การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดเขาน้อย

เปิดดู 104 ครั้ง

สถิติ

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดวังหิน

เปิดดู 27 ครั้ง

การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 103 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านแก้ว

เปิดดู 24 ครั้ง

การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดดอนตาล

เปิดดู 102 ครั้ง

การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดโป่งแรด

เปิดดู 105 ครั้ง

การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านมาบโอน

เปิดดู 107 ครั้ง

เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดเนินสูง

เปิดดู 105 ครั้ง

การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน ๑,๐๐๐

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดทองทั่ว

เปิดดู 131 ครั้ง

การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดทองทั่ว

เปิดดู 24 ครั้ง

จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดสิงห์

เปิดดู 108 ครั้ง

การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 102 ครั้ง

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.5

บ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 106 ครั้ง

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดนายายอาม

เปิดดู 129 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.5

บ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 100 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านซอยสอง

เปิดดู 26 ครั้ง

ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดท่าศาลา

เปิดดู 100 ครั้ง

การใช้เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า และ เท่ากับ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านคลองลาว

เปิดดู 60 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองคัน

เปิดดู 23 ครั้ง

แบบทดสอบเรื่องเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดหนองคัน

เปิดดู 50 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดหนองคัน

เปิดดู 39 ครั้ง

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุช ทะนันไธสง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านช่องกะพัด

เปิดดู 103 ครั้ง

รูปสามเหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านยางระหง

เปิดดู 31 ครั้ง

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดช้างข้าม

เปิดดู 134 ครั้ง

การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดช้างข้าม

เปิดดู 104 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดโขดหอย

เปิดดู 107 ครั้ง

การบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 107 ครั้ง

แผนภูมิ

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 24 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดพลับพลา

เปิดดู 25 ครั้ง

จำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.1

วัดหนองสีงา

เปิดดู 138 ครั้ง

ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 99 ครั้ง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 99 ครั้ง

ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดแก่งหางแมว

เปิดดู 101 ครั้ง

รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 103 ครั้ง

เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 26 ครั้ง

ฝึกเขียนตัวเลข 0-5

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 27 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 105 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.6

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 51 ครั้ง

การเปรียบเทียบจำนวนคละโดยใช้ ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 25 ครั้ง

การบวก การลบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 24 ครั้ง

การเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 35 ครั้ง

การแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 46 ครั้ง

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100.000

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 27 ครั้ง

การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 23 ครั้ง

ทศนิยมซ้ำ

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 33 ครั้ง

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดหนองแหวน

เปิดดู 106 ครั้ง

การบวกจำนวนเต็มตอนที่่ 3

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 21 ครั้ง

การบวกจำนวนเต็มตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 24 ครั้ง

การบวกจำนวนเต็มตอนที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 26 ครั้ง

จำนวนเต็ม ตอนที่ 3

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 23 ครั้ง

จำนวนเต็ม ตอนที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 23 ครั้ง

จำนวนเต็ม ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 17 ครั้ง

เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ม.2

วัดจันทนาราม

เปิดดู 105 ครั้ง

บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 142 ครั้ง

ป3การเงิน(9)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 17 ครั้ง

ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 133 ครั้ง

ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 125 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 129 ครั้ง

นาฬิกา

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 128 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 138 ครั้ง

จำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 104 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 130 ครั้ง

การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 135 ครั้ง

ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 126 ครั้ง

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 139 ครั้ง

ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 113 ครั้ง

ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 122 ครั้ง

ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 128 ครั้ง

ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 108 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 125 ครั้ง

นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 138 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 118 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 130 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 123 ครั้ง

การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 139 ครั้ง

ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 132 ครั้ง

การหาร

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 137 ครั้ง

การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 107 ครั้ง

ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 122 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 133 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 143 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 110 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 134 ครั้ง

รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 129 ครั้ง

การคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 137 ครั้ง

เด็กเลี้ยงแกะ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 17 ครั้ง

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 31 ครั้ง

การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 107 ครั้ง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 22 ครั้ง

ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 110 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 104 ครั้ง

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 108 ครั้ง

การบาก ลบ จำนวนคละ ป.5

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 18 ครั้ง

Math For Genius ป.1 เล่ม1 ชุดที่10

คณิตศาสตร์ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

Math For Genius ป.1 เล่ม1 ชุดที่11

คณิตศาสตร์ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

คณิตศาสตร์ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 131 ครั้ง

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 112 ครั้ง

โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 102 ครั้ง

สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 128 ครั้ง

เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 127 ครั้ง

การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 144 ครั้ง

การหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 48 ครั้ง

ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

รูปที่มีแกนสมมาตร

คณิตศาสตร์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 34 ครั้ง

การหมุนบนระนาบ

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

การสะท้อน

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

การใช้สมบัติการสะท้อนในการวิเคราะห์การแปลง

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

การคำนวณการสะท้อนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 23 ครั้ง

การสะท้อนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

การหมุน

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

การเลื่อนขนานบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

การเลื่อนขนาน 2

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

การเลื่อนขนาน

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 27 ครั้ง

การแปลงทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 109 ครั้ง

การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 104 ครั้ง

การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 103 ครั้ง

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 100 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 98 ครั้ง

บัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 100 ครั้ง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 42 ครั้ง

การแสดงวิธีทำ โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

การนับ1-5

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

การแสดงวิธีทำ โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

การวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 28 ครั้ง