คลังสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สพป.จันทบุรี เขต 1
สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 15 ครั้ง

โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 16 ครั้ง

การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 15 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ ป.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 15 ครั้ง

ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 13 ครั้ง

เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 12 ครั้ง

เรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.3

OBEC Content Center

เปิดดู 11 ครั้ง

การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์ ป.2

OBEC Content Center

เปิดดู 16 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดท่าแคลง

เปิดดู 16 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

วัดเสม็ดงาม

เปิดดู 13 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 15 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดเนินโพธิ์

เปิดดู 12 ครั้ง

แบบทดสอบการบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 12 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 14 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านเนินดินแดง

เปิดดู 13 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.3

ไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 14 ครั้ง

การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดเขาน้อย

เปิดดู 13 ครั้ง

สถิติ

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดวังหิน

เปิดดู 3 ครั้ง

การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 12 ครั้ง

การบวก ลบ คูณ หาร แบบมีวงเล็บ

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดนาซา

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านแก้ว

เปิดดู 5 ครั้ง

การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดดอนตาล

เปิดดู 12 ครั้ง

การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดโป่งแรด

เปิดดู 15 ครั้ง

การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านมาบโอน

เปิดดู 15 ครั้ง

เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดเนินสูง

เปิดดู 13 ครั้ง

การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน ๑,๐๐๐

คณิตศาสตร์ ป.2

วัดทองทั่ว

เปิดดู 16 ครั้ง

การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดทองทั่ว

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดสิงห์

เปิดดู 14 ครั้ง

การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

บ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 11 ครั้ง

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.5

บ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 14 ครั้ง

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์ ป.5

วัดนายายอาม

เปิดดู 13 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.5

บ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 11 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านซอยสอง

เปิดดู 3 ครั้ง

ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดท่าศาลา

เปิดดู 11 ครั้ง

การใช้เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า และ เท่ากับ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านคลองลาว

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองคัน

เปิดดู 4 ครั้ง

แบบทดสอบเรื่องเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดหนองคัน

เปิดดู 4 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดหนองคัน

เปิดดู 4 ครั้ง

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุช ทะนันไธสง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านช่องกะพัด

เปิดดู 13 ครั้ง

รูปสามเหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านยางระหง

เปิดดู 4 ครั้ง

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดช้างข้าม

เปิดดู 18 ครั้ง

การวัดน้ำหนัก ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดช้างข้าม

เปิดดู 14 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดโขดหอย

เปิดดู 15 ครั้ง

การบอกเวลา

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 13 ครั้ง

แผนภูมิ

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดพลับพลา

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.1

วัดหนองสีงา

เปิดดู 18 ครั้ง

ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 11 ครั้ง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 10 ครั้ง

ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์ ป.4

วัดแก่งหางแมว

เปิดดู 12 ครั้ง

รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 13 ครั้ง

เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

ฝึกเขียนตัวเลข 0-5

คณิตศาสตร์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 13 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.6

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

การเปรียบเทียบจำนวนคละโดยใช้ ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

การบวก การลบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

การเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

การแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 8 ครั้ง

การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100.000

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

ทศนิยมซ้ำ

คณิตศาสตร์ ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ ป.3

วัดหนองแหวน

เปิดดู 14 ครั้ง

การบวกจำนวนเต็มตอนที่่ 3

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

การบวกจำนวนเต็มตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

การบวกจำนวนเต็มตอนที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนเต็ม ตอนที่ 3

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนเต็ม ตอนที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนเต็ม ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 2 ครั้ง

เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ม.2

วัดจันทนาราม

เปิดดู 16 ครั้ง

บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

ป3การเงิน(9)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

นาฬิกา

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

จำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 11 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 11 ครั้ง

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

การหาร

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

การคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

เด็กเลี้ยงแกะ

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 12 ครั้ง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 12 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 11 ครั้ง

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 12 ครั้ง

การบาก ลบ จำนวนคละ ป.5

คณิตศาสตร์ ป.2

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

Math For Genius ป.1 เล่ม1 ชุดที่10

คณิตศาสตร์ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

Math For Genius ป.1 เล่ม1 ชุดที่11

คณิตศาสตร์ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

คณิตศาสตร์ ป.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 14 ครั้ง

สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

การหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

รูปที่มีแกนสมมาตร

คณิตศาสตร์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

การหมุนบนระนาบ

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การสะท้อน

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การใช้สมบัติการสะท้อนในการวิเคราะห์การแปลง

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การคำนวณการสะท้อนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การสะท้อนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การหมุน

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การเลื่อนขนานบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การเลื่อนขนาน 2

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การเลื่อนขนาน

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การแปลงทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 14 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 13 ครั้ง

บัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 13 ครั้ง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

การแสดงวิธีทำ โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การนับ1-5

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การแสดงวิธีทำ โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง