คลังสื่อการสอนวิชาศิลปะ สพป.จันทบุรี เขต 1
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 16 ครั้ง

ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 15 ครั้ง

ทัศนธาตุ

ศิลปะ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 11 ครั้ง

วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 12 ครั้ง

แรงและพลังงาน

ศิลปะ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

สนุกกับสีชอล์ก

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

สีน้ำ

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

ทัศนะธาตุ

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

เทคนิคสีไม้

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

ภาพพิมพ์ฟองสบู่

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

ไก่กระต๊ากจากจานกระดาษ

ศิลปะ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง