คลังสื่อการสอนวิชาศิลปะ สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนวัดและประเมินผล (วิชาศิลปะป.1-ม.3)

ศิลปะ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

วงจรสี

ศิลปะ ป.4

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง

21/06/64 การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสัตว์

ศิลปะ ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

7/08/64การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง

ศิลปะ ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การวาดภาพแสงและเงา

ศิลปะ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การวาดภาพลายเส้น

ศิลปะ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรื่องความสมดุลขอลภาพ

ศิลปะ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ฝึกการวาดภาพวิว

ศิลปะ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การวาดภาพสัตว์จากตัวเลข

ศิลปะ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การวาดภาพปูและการสร้างสรรค์จิตนาการ

ศิลปะ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 104 ครั้ง

ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 106 ครั้ง

ทัศนธาตุ

ศิลปะ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

แรงและพลังงาน

ศิลปะ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 61 ครั้ง

สนุกกับสีชอล์ก

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 69 ครั้ง

สีน้ำ

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 81 ครั้ง

ทัศนะธาตุ

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 50 ครั้ง

เทคนิคสีไม้

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 55 ครั้ง

ภาพพิมพ์ฟองสบู่

ศิลปะ ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 60 ครั้ง

ไก่กระต๊ากจากจานกระดาษ

ศิลปะ อ.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 77 ครั้ง