EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.1 เปิดดู 137 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3...
วัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 107 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 67 ครั้ง
เรื่องกระบวนการทางเทคโนโลยี...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 17 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย...
วัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นป.6...
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2...
โรงเรียนวัดสามผาน
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 115 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 130 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 103 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 130 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 104 ครั้ง
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ...
วัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 103 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดหมูดุด
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 106 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 111 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 121 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 134 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ป.6...
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 115 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 154 ครั้ง
การสอนวิทยาการคำนวณ ม.1...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 112 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 113 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 127 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 14 ครั้ง
EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมา...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 131 ครั้ง
แนวคิดเชิงคำนวณ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 119 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนบ้านแก้ว
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 160 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านยางระหง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
สอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2-3โรงเรียนบ้านคลองครก...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
แผนวัดผลและประเมินผล...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 31 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5...
บ้านโป่งวัว
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 113 ครั้ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 59 ครั้ง
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 107 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนบ้านมาบโอน
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...
โรงเรียนบ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 141 ครั้ง
วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding)...
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 113 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
คลิปวีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นอนุบาลปีที่ 3...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 3 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4 ...
โรงเรียนวัดนาซา
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
Coding เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ป.3...
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 112 ครั้ง
สายลับการจับผิด...
บ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 125 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านประแกต
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 108 ครั้ง
การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 22 ครั้ง
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
วิทยาการคำนวณ (ม.6)
เปิดดู 119 ครั้ง
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 105 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform