คลังสื่อการสอนวิชาKindergarten สพป.จันทบุรี เขต 1
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา

Kindergarten อ.3

วัดท่าแคลง

เปิดดู 4 ครั้ง

การสอนภาษาในเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.3

วัดท่าแคลง

เปิดดู 3 ครั้ง

ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten อ.2

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 8 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten อ.3

วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 7 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.2

บ้านเขามะปริง

เปิดดู 5 ครั้ง

การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.2

วัดคลองขุด

เปิดดู 6 ครั้ง

การสอนทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เล่านิทาน

Kindergarten อ.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 3 ครั้ง

พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten อ.1

วัดหนองบัว

เปิดดู 10 ครั้ง

วันวานแห่งความสุข

Kindergarten อ.1

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

การอ่านออกเสียงพยัญชนะ

Kindergarten อ.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

คลิปการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย (PTT)

Kindergarten อ.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

หัดอ่าน a-z

Kindergarten อ.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 7 ครั้ง