คลังสื่อการสอนวิชาKindergarten สพป.จันทบุรี เขต 1
โครงงานขยะแปลงร่าง โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 1 ครั้ง

รายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 4 ครั้ง

การทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านเนินจำปา

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 5 ครั้ง

วิดีโอสรุปผล โครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย ปีการศึกษา 2566

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง

การทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 5 ครั้ง

วัดและประเมินผลปฐมวัย

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 5 ครั้ง

คลิปโครงงานร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงการร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานการทดลองบ้านวิทย์20กิจกรรมโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนฯ

Kindergarten -

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 5 ครั้ง

วิดิโอ โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงายผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ระดับปฐมวัย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 10 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดคลองขุด

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงาน 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงการ โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการมดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินโครงงาน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดหนองสีงา

เปิดดู 1 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ สัตว์โลกน่ารัก

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 6 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 7 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 1 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างแผนการเรียนรู้

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 17 ครั้ง

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 9 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ(การเดินทาง)

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 7 ครั้ง

หน่วยรูปร่างรูปทรง

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 6 ครั้ง

หนูน้อยนักสำรวจกับหน่วย ผีเสื้อแสนสวย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 2 ครั้ง

ฝึกอ่านพยัญชนะไทย

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 3 ครั้ง

กลางวันและกลางคืน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 7 ครั้ง

หน่วยรักการอ่านปฐมวัย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 16 ครั้ง

หน่วย สัตว์น่ารัก

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 5 ครั้ง

ฤดูหนาว

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 5 ครั้ง

โลกสวยด้วยสีสัน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงงาน โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 4 ครั้ง

ชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 4 ครั้ง

ฤดูร้อน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 3 ครั้ง

โลกสวยด้วยสีนสัน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจกรรม การสร้างดวงดาว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 5 ครั้ง

หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Kindergarten อ.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงงานเรื่อง"มหัศจรรย์ไข่เด้งดึ๋ง" รร.บ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 7 ครั้ง

โครงงานเรื่อง"มหัศจรรย์ไข่เด้งดึ๋ง" รร.บ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 8 ครั้ง

การทดลอง 20 กิจกรรมหลักบ้านวิทย์น้อย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 1 ครั้ง

วัฏจักรสืบเสาะเรื่อง เวลาจ๋าเงามาแล้ว

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 1 ครั้ง

รายงานการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 1 ครั้ง

ทดลอง๒๐กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 1 ครั้ง

การทดลองวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม ปีการศึกษา 2566

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 15 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten อ.2

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 5 ครั้ง

เสียง : ผ้าดูดซับและลดความดังของเสียงได้

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

เสียง : สำรวจเสียงจากวัตถุต่าง ๆ

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : เมล็ดพืชเต้นระบำ

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : การเผาไห้ม

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

น้ำและเทคโนโลยี : น้ำเป็นตัวทำละลาย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

น้ำและเทคโนโลยี : สนุกกับฟองสบู่

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

แม่เหล็ก : แม่เหล็กดูดสิ่งของที่ทำจากวัสดุบางชนิดเท่านั้น

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

แม่เหล็ก : แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของอื่น ๆ ได้

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

ไฟฟ้า : วงจรไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่าง

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

ไฟฟ้า : นำหรือไม่นำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอะไรได้บ้าง

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

อากาศ : อากาศมีตัวตน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

อากาศ : สร้างกระแสลม

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

น้ำ : น้ำจืดน้ำเค็ม

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

น้ำ : เรือแบบใดบรรทุกน้ำหนักได้ดีกว่ากัน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

แสงสีและการมองเห็น : แสงเลี้ยวเบน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

แสงสีและการมองเห็น : ลูกข่างหลากสี

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์ : ท่วงทำนองของตัวเลข

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ : ตัวเลขในชีวิตประจำวัน

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ : ภาพพิกเซล

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ : ไขรหัสลับสุดยอด

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย

Kindergarten อ.3

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 5 ครั้ง

เขียนชื่อแสดงวันเกิดของตนเองได้

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักและบอกชื่ออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เขียนชื่อ-นามสกุลของตนเองได้

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

บอกลักษณะที่แตกต่างของแต่ละวัย

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรียนรู้ รู้จักสีต่าง ๆ ด้วยการมอง

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จักและบอกแหล่งที่มาของเสียง

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรียนรู้รสชาติของสิ่งต่าง ๆ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เหมือนและแตกต่างกัน

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่น

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจวัตประจำวันภายในบ้านและโรงเรียน

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จักระมัดระวังตนเองจากคนแปลกหน้า

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

กฎระเบียบของห้องเรียน

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ระวังอันตรายของตนเองจากสถานที่ต่าง ๆ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การดูแลรักษาความสะอาดของใช้

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ข้อปฏิบัติ/กฎในโรงเรียน

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ปฐมนิเทศ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ลักษณะของใช้ ของเล่น

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิธีการใช้ ของใช้ของเล่น

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแบ่งปันกันเล่น แบ่งกันใช้

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การเก็บของใช้ของเล่นและการทำความสะอาด

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การประดิษฐ์ของเล่น

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การเขียนชื่อจริง ชื่อเล่น

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนอายุ วัน/เดือน/ปี เกิด

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ลักษณะของผู้หญิง ผู้ชาย

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การเปรียบเทียบรูปร่าง

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

น้ำหนัก ส่วนสูง

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกาย

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะต่าง ๆ

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะที่ใช้เคลื่อนไหว

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การล้างมือที่ถูกวิธีสะอาดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สุขนิสัยการขับถ่าย

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การรักษาความสะอาดของร่างกาย

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ออกกำลังกายยืดเหยียดกันเถอะ

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การรักษาความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สมาชิกในครอบครัว

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

หน้าที่และความสำคัญของสมาชิกในครอบครัว

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจกรรม cooking

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ความสัมพันธุ์ของสมาชิกในครอบครัว

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจกรรมสร้างความสุขในครอบครัว

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วันแม่ เรื่อง พระคุณแม่

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เพื่อนทีดี

Kindergarten -

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนที่ประเทศไทยและเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

โครงการในพระราชดำริ ในหลวง ร.9

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยต้นไม้ที่รัก เรื่อง ชื่อและลักษณะของต้นไม้

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พยัญชนะต้น อวัยวะในร่างกาย

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรียนรู้สระอึ สระอือ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เรียนรู้สระ อู

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ วันลอยกระทง

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันลอยกระทง

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันลอยกระทง

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สีต่างๆ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษอังกฤษ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแนะนำอายุตัวเองภาษาอังกฤษ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจกรรมประจำวันภาษาอังกฤษ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยค่านิยมไทย

Kindergarten อ.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ วันชาติ

Kindergarten อ.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันชาติ

Kindergarten อ.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา

Kindergarten อ.3

วัดท่าแคลง

เปิดดู 27 ครั้ง

การสอนภาษาในเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.3

วัดท่าแคลง

เปิดดู 23 ครั้ง

ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten อ.2

บ้านสังข์ทอง

เปิดดู 86 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten อ.3

วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 81 ครั้ง

คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.2

บ้านเขามะปริง

เปิดดู 79 ครั้ง

การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.2

วัดคลองขุด

เปิดดู 82 ครั้ง

การสอนทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เล่านิทาน

Kindergarten อ.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 25 ครั้ง

พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten อ.1

วัดหนองบัว

เปิดดู 85 ครั้ง

วันวานแห่งความสุข

Kindergarten อ.1

บ้านคลองครก

เปิดดู 29 ครั้ง

การอ่านออกเสียงพยัญชนะ

Kindergarten อ.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 25 ครั้ง

คลิปการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 26 ครั้ง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย (PTT)

Kindergarten อ.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 27 ครั้ง

หัดอ่าน a-z

Kindergarten อ.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 107 ครั้ง