คลังสื่อการสอนวิชาดนตรีสากล สพป.จันทบุรี เขต 1
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 17 ครั้ง

อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 13 ครั้ง

ประเภทเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล ป.4

วัดหนองแหวน

เปิดดู 7 ครั้ง

ศิลปะ1 หน่วยที่1เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต

ดนตรีสากล ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

ทดลองสร้างบทเรียนจากมือถือ Android

ดนตรีสากล ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 11 ครั้ง