คลังสื่อการสอนวิชาComputer สพป.จันทบุรี เขต 1
คอมพิวเตอร์ เรื่องภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี

Computer ม.1

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 3 ครั้ง

การแปรงฟันที่ถูกวิธีป้องกันฟันผุ

Computer ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

Back to School 2021

Computer ม.1

บ้านคลองครก

เปิดดู 27 ครั้ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Adobe Photoshop Mix

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 27 ครั้ง

ความรู้เกี่ยวกับสี

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 28 ครั้ง

หลักการออกแบบภาพ

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 26 ครั้ง

หลักการสร้างภาพ

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 28 ครั้ง

คุณสมบัติของงานกราฟิก

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 27 ครั้ง

หลักการทำงานของภาพกราฟิก

Computer ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 33 ครั้ง

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 24 ครั้ง

ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 57 ครั้ง

การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 66 ครั้ง

หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 53 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 88 ครั้ง

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 63 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 67 ครั้ง

ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 52 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 52 ครั้ง

การรู้เท่าทันสื่อ

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 29 ครั้ง

ไวรัสคอมพิวเตอร์

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 26 ครั้ง

Ep.6 ครูอีฟพาสมัครE-mail ป.2

Computer -

สฤษดิเดช

เปิดดู 26 ครั้ง