คลังสื่อการสอนวิชาComputer สพป.จันทบุรี เขต 1
Back to School 2021

Computer 

บ้านคลองครก

เปิดดู 4 ครั้ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Adobe Photoshop Mix

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง

ความรู้เกี่ยวกับสี

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักการออกแบบภาพ

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักการสร้างภาพ

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

คุณสมบัติของงานกราฟิก

Computer -

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักการทำงานของภาพกราฟิก

Computer ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 4 ครั้ง

การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 10 ครั้ง

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 5 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Computer ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 7 ครั้ง

ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 4 ครั้ง

การรู้เท่าทันสื่อ

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 4 ครั้ง

ไวรัสคอมพิวเตอร์

Computer ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

Ep.6 ครูอีฟพาสมัครE-mail ป.2

Computer -

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง