คลังสื่อการสอนวิชาวิชาต้านทุจริต สพป.จันทบุรี เขต 1
ระบบคิดฐาน2

วิชาต้านทุจริต ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การลอกการบ้าน

วิชาต้านทุจริต ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การลอกข้อสอบ

วิชาต้านทุจริต ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การแต่งกายตามกาลเทศะ

วิชาต้านทุจริต ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

หนังสั้น ต้านการทุจริต

วิชาต้านทุจริต ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 93 ครั้ง