คลังสื่อการสอนวิชานาฏศิลป์ สพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 14 ครั้ง

ฟ้อนภูไท

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านเนินจำปา

เปิดดู 3 ครั้ง

รำวงมาตราฐาน ป.4

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

รำวงมาตราฐาน

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

รำวงมาตราฐาน

นาฏศิลป์ ป.6

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 14 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบคว่ำ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ การตั้งมือ

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบหงาย

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย(นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

บันทึกการสอน นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

รำวงมาตรฐาน(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

รำวงมาตรฐาน(1)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ภาษาท่า(1)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ภาษาท่า(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

นาฏยศัพท์(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

นาฏยศัพท์(1)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ที่มาของนาฏศิลป์(2)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย(นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ)

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ปฏิบัติเพลงรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

เรื่อง รำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง