คลังสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

กรีฑาขั้นพื้นฐาน ม.1

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 6 ครั้ง

ล้างมือ7ขั้นตอน

สุขศึกษาและพลศึกษา อ.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง

อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุล

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

Sports

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง (ต้นฉบับ)

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดอมรินทราราม

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 15 ครั้ง

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 12 ครั้ง

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านน้ำโจน

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 9 ครั้ง

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 15 ครั้ง

คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนคลองบางน้ำจืด

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 33 ครั้ง