คลังสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนวัดและประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รร.วัดนาซา

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาซา

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านช่องกะพัด

สุขศึกษาและพลศึกษา -

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 8 ครั้ง

ระบบสืบพันธ์เพศชาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 3 ครั้ง

การเดาะลูกตร้อด้วยข้างเท้าด้านใน (ลูกแป) โรงเรียนบ้านโป่งวัว

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 5 ครั้ง

การส่งลูกในกีฬาแฮนด์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 7 ครั้ง

เลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง

วิชาพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง

วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 6 ครั้ง

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิธีการเลือกซื้ออาหาร

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

OBEC Content Center

เปิดดู 97 ครั้ง

กรีฑาขั้นพื้นฐาน ม.1

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 37 ครั้ง

ล้างมือ7ขั้นตอน

สุขศึกษาและพลศึกษา อ.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 31 ครั้ง

อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 122 ครั้ง

อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 115 ครั้ง

เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 165 ครั้ง

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 56 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 57 ครั้ง

วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุล

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 85 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 88 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 48 ครั้ง

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 87 ครั้ง

หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 89 ครั้ง

หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 93 ครั้ง

หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 87 ครั้ง

วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 36 ครั้ง

Sports

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 26 ครั้ง

วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

สฤษดิเดช

เปิดดู 90 ครั้ง

HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง (ต้นฉบับ)

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 91 ครั้ง

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดอมรินทราราม

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 92 ครั้ง

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 101 ครั้ง

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านน้ำโจน

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 49 ครั้ง

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 95 ครั้ง

คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนคลองบางน้ำจืด

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 111 ครั้ง