EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.1 เปิดดู 111 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น
ชาใบเปปเปอร์มิ้นท์ ราคา 29 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 111 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดคมบาง
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 113 ครั้ง
คลิปวีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นอนุบาลปีที่ 3...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 3 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 157 ครั้ง
วีดีโอวิทยาการคำนวณ...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 141 ครั้ง
อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ป.3...
วัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 107 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1...
โรงเรียนวัดโขมง
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 56 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 116 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 ...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 139 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 103 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 134 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 130 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 103 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 143 ครั้ง
วิดีโอการสอน การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ชั้นประถมศ...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 59 ครั้ง
วิทยาการคำนวณอนุบาล2...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4...
โรงเรียนวัดแสลง
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 114 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านชำโสม
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย...
วัดโป่งแรด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6...
โรงเรียนวัดหนองไทร
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนวัดเนินสูง
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 112 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3...
โรงเรียนวัดเนินยาง
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 120 ครั้ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับป...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 144 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย (การเรียงลำดับเหตุการ...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)...
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 101 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิง...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
วิทยาการคำนวณ (ป.4)
เปิดดู 124 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5...
โรงเรียนวัดหนองสีงา
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 146 ครั้ง
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 105 ครั้ง
สอนวิทยาการคำนวณอนุบาล2-3โรงเรียนบ้านคลองครก...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถ...
วัดสามผาน
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 105 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1...
โรงเรียนวัดดอนตาล
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 106 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5...
บ้านโป่งวัว
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 113 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 130 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถ...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 137 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนบ้านยางระหง
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
แนวคิดเชิงคำนวณ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 110 ครั้ง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 113 ครั้ง
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว...
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 112 ครั้ง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.3)
เปิดดู 130 ครั้ง
วิดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2...
โรงเรียนวัดสิงห์
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 113 ครั้ง
การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วิทยาการคำนวณ (อ.3)
เปิดดู 22 ครั้ง
EP5 : เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้น...
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ป.1)
เปิดดู 111 ครั้ง
ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร...
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 117 ครั้ง
ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา...
บ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 146 ครั้ง
สายลับการจับผิด...
บ้านตาเลียว
วิทยาการคำนวณ (ป.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6...
โรงเรียนบ้านประแกต
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 108 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform