คลังสื่อการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ สพป.จันทบุรี เขต 1
Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

Pollution

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ ป.2

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 7 ครั้ง

MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ อ.3

OBEC Content Center

เปิดดู 7 ครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 7 ครั้ง

community1 | interesting places in the community

ภาษาต่างประเทศ ม.2

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 11 ครั้ง

irregular verb

ภาษาต่างประเทศ ม.2

วัดไผ่ล้อม

เปิดดู 3 ครั้ง

what animals do you like

ภาษาต่างประเทศ ม.2

วัดพลับพลา

เปิดดู 3 ครั้ง

What I Learn_English_P.5

ภาษาต่างประเทศ ป.5

วัดหนองสีงา

เปิดดู 10 ครั้ง

การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน

ภาษาต่างประเทศ ป.2

วัดเกาะโตนด

เปิดดู 3 ครั้ง

Past simple

ภาษาต่างประเทศ ป.2

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง

Present simple tense (affirmative)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

The weather

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

preposition of place

ภาษาต่างประเทศ ป.5

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 8 ครั้ง

what time

ภาษาต่างประเทศ ป.5

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ ป.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 2 ครั้ง

Present Continuous Tense

ภาษาต่างประเทศ ป.5

วัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

Parts of the body

ภาษาต่างประเทศ ป.4

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

My Body

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

color (สี)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

Numbers

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

Good Health P.3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

7 Days of the week

ภาษาต่างประเทศ ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

คำศัพท์เรื่องสัตว์

ภาษาต่างประเทศ ป.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 6 ครั้ง

Things for classroom

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

Shapes

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

Colors

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

การใช้ a , an

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

Days of the week

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

Classroom Language

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การเขียน A - Z พิมพ์ใหญ่

ภาษาต่างประเทศ ป.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง