EP2 : เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.1 เปิดดู 107 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ (ม.1)
เปิดดู 127 ครั้ง
วิทยาการคำนวณอนุบาล2...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
วิทยาการคำนวณ (อ.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อ...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิทยาการคำนวณ (ม.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นป.2 ...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.2)
เปิดดู 109 ครั้ง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องเสริมวิชาการ ป.6...
โรงเรียนวัดจันทนาราม
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 111 ครั้ง
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ...
วัดเกาะโตนด
วิทยาการคำนวณ (ป.5)
เปิดดู 102 ครั้ง