คลังสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 34 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ -

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 28 ครั้ง

ร่องรอยทางโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 9 ครั้ง

ไหว้พระวัดแก่งน้อยชั้นป.3 บ้านแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 6 ครั้ง

อาณาจักรอยุธยา

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดรำพัน

เปิดดู 7 ครั้ง

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 10 ครั้ง

การนับศักราช

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 16 ครั้ง

แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 35 ครั้ง

แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 282 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 623 ครั้ง

ท้องถิ่นหนองสี่งาบ้านเรา

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดหนองสีงา

เปิดดู 32 ครั้ง

ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 515 ครั้ง

รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 1171 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 25 ครั้ง

1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 348 ครั้ง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 214 ครั้ง

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 256 ครั้ง

ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 1062 ครั้ง

หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 302 ครั้ง

ประวัติวัดคลองตาอิน

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 36 ครั้ง

ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 124 ครั้ง

วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพลับบางกะจะ

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 138 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแขมหนู

เปิดดู 100 ครั้ง

ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 1260 ครั้ง

ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 709 ครั้ง

1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาน้อยฯ

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดเขาน้อย

เปิดดู 97 ครั้ง

ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 912 ครั้ง

ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 370 ครั้ง

ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 145 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 274 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 99 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 308 ครั้ง

การขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดจันทนารามฯ

ประวัติศาสตร์ ม.2

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 106 ครั้ง

ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 263 ครั้ง

แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 268 ครั้ง

โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านวังหิน

เปิดดู 242 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ -

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 228 ครั้ง

เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 266 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวิเวการาม(วัดเขาน้อยท่าแฉลบ) จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

เปิดดู 107 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธคยาราม)

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 618 ครั้ง

โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 185 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 117 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 132 ครั้ง

๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 224 ครั้ง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมืองจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 358 ครั้ง

ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 740 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 250 ครั้ง

วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 703 ครั้ง

ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 782 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 129 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 158 ครั้ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 629 ครั้ง

ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านซอยสอง

เปิดดู 558 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์ ม.3

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 766 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 933 ครั้ง

อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 322 ครั้ง

ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 230 ครั้ง

ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 225 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 99 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 107 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 173 ครั้ง

เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 796 ครั้ง

สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 800 ครั้ง

วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 110 ครั้ง

พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 427 ครั้ง

สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดดอนตาล

เปิดดู 549 ครั้ง

1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน้อยท่าแฉลบ)

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

เปิดดู 273 ครั้ง

เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 100 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความคมชัดใหม่

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 658 ครั้ง

1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเรียนบ้านคลองครก

ประวัติศาสตร์ ม.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 352 ครั้ง

แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัดเกาะตะเคียน"

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 277 ครั้ง

เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์ ม.2

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 101 ครั้ง

เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 283 ครั้ง

จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 285 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 243 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์บุญแจ่มฟ้า

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดหนองคัน

เปิดดู 238 ครั้ง

แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 114 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 133 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 146 ครั้ง

โบสถ์มหาอุดและปืนใหญ่ วัดโขมง

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 102 ครั้ง

VDO เจดีย์กลางน้ำหัวแหลม

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 106 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 1368 ครั้ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 183 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 115 ครั้ง

ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 257 ครั้ง

แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 126 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.2

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 157 ครั้ง

แบบทดสอบ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 36 ครั้ง

หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 385 ครั้ง

1 ห้องเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.1

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 102 ครั้ง

วัดคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 101 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 930 ครั้ง

วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์ ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 184 ครั้ง

๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแม่ตะเคียน)

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 185 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์ ป.1

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 103 ครั้ง

ท้องถิ่นของเรา(เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส)

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 105 ครั้ง

ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านเขามะปริง

เปิดดู 666 ครั้ง

โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 183 ครั้ง

รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 270 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยารามฯ

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 101 ครั้ง

หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 118 ครั้ง

รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 160 ครั้ง

วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 158 ครั้ง

วัดเขาสุกิม ตำนาน อ.ท่าใหม่

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 98 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 158 ครั้ง

ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 135 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านแก้ว

เปิดดู 321 ครั้ง

พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 153 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 297 ครั้ง

หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวานหินโบราณ 3D

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 734 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้อยสามผาน)

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดสามผาน

เปิดดู 676 ครั้ง

ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 607 ครั้ง

ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 124 ครั้ง

คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 321 ครั้ง

วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 99 ครั้ง

ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 200 ครั้ง

วัดพิชัยรัตนาราม (เขาน้อยสามผาน)

ประวัติศาสตร์ ม.3

โรงเรียนวัดสามผาน

เปิดดู 103 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 798 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 181 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 108 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 316 ครั้ง

หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 145 ครั้ง

"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 410 ครั้ง

เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 110 ครั้ง

ลูกเสือน้องพี่ออกเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 45 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 107 ครั้ง

ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

เปิดดู 363 ครั้ง

วัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 93 ครั้ง

หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 184 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 109 ครั้ง

ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดแสลง

เปิดดู 703 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 115 ครั้ง