คลังสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สพป.จันทบุรี เขต 1
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 200 ครั้ง

ท้องถิ่นหนองสี่งาบ้านเรา

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดหนองสีงา

เปิดดู 5 ครั้ง

ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 147 ครั้ง

รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 450 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 5 ครั้ง

1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 112 ครั้ง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 62 ครั้ง

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 20 ครั้ง

ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 442 ครั้ง

หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 26 ครั้ง

ประวัติวัดคลองตาอิน

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 16 ครั้ง

วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพลับบางกะจะ

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 27 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแขมหนู

เปิดดู 16 ครั้ง

ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 533 ครั้ง

ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 270 ครั้ง

1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาน้อยฯ

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดเขาน้อย

เปิดดู 13 ครั้ง

ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 334 ครั้ง

ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 82 ครั้ง

ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 24 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 74 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 17 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 92 ครั้ง

การขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดจันทนารามฯ

ประวัติศาสตร์ ม.2

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 18 ครั้ง

ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 75 ครั้ง

แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 63 ครั้ง

โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านวังหิน

เปิดดู 63 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ -

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

เปิดดู 62 ครั้ง

เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 63 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวิเวการาม(วัดเขาน้อยท่าแฉลบ) จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

เปิดดู 17 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธคยาราม)

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดสิงห์

เปิดดู 209 ครั้ง

โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 37 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 18 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 18 ครั้ง

๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 66 ครั้ง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมืองจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 82 ครั้ง

ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 298 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 72 ครั้ง

วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 214 ครั้ง

ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 310 ครั้ง

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 27 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แม่ตะเคียนวัดท่าศาลา

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 25 ครั้ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 218 ครั้ง

ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านซอยสอง

เปิดดู 178 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์ ม.3

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 217 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 390 ครั้ง

อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 67 ครั้ง

ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 62 ครั้ง

ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 77 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 13 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 18 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 22 ครั้ง

เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 279 ครั้ง

สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 304 ครั้ง

วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 20 ครั้ง

พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 36 ครั้ง

สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดดอนตาล

เปิดดู 193 ครั้ง

1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน้อยท่าแฉลบ)

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

เปิดดู 66 ครั้ง

เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 17 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความคมชัดใหม่

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 234 ครั้ง

1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเรียนบ้านคลองครก

ประวัติศาสตร์ ม.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 63 ครั้ง

แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัดเกาะตะเคียน"

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 100 ครั้ง

เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์ ม.2

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 16 ครั้ง

เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 89 ครั้ง

จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 71 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 66 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์บุญแจ่มฟ้า

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดหนองคัน

เปิดดู 65 ครั้ง

แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 19 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 23 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 24 ครั้ง

โบสถ์มหาอุดและปืนใหญ่ วัดโขมง

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 14 ครั้ง

VDO เจดีย์กลางน้ำหัวแหลม

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 20 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 645 ครั้ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 70 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 17 ครั้ง

ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 73 ครั้ง

แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 21 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.2

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 21 ครั้ง

แบบทดสอบ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 10 ครั้ง

หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 147 ครั้ง

1 ห้องเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.1

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

วัดคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 13 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดโป่งแรด

เปิดดู 365 ครั้ง

วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์ ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 28 ครั้ง

๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแม่ตะเคียน)

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 15 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์ ป.1

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 16 ครั้ง

ท้องถิ่นของเรา(เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส)

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 15 ครั้ง

ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านเขามะปริง

เปิดดู 242 ครั้ง

โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 24 ครั้ง

รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 66 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยารามฯ

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 15 ครั้ง

หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 24 ครั้ง

รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดพลับพลา

เปิดดู 25 ครั้ง

วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 24 ครั้ง

วัดเขาสุกิม ตำนาน อ.ท่าใหม่

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 15 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 27 ครั้ง

ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 32 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านแก้ว

เปิดดู 132 ครั้ง

พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 20 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์ ป.5

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 81 ครั้ง

หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวานหินโบราณ 3D

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 262 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้อยสามผาน)

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดสามผาน

เปิดดู 240 ครั้ง

ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 156 ครั้ง

ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 23 ครั้ง

คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 93 ครั้ง

วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 16 ครั้ง

ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 20 ครั้ง

วัดพิชัยรัตนาราม (เขาน้อยสามผาน)

ประวัติศาสตร์ ม.3

โรงเรียนวัดสามผาน

เปิดดู 17 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 270 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 39 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 19 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 89 ครั้ง

หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 50 ครั้ง

"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 168 ครั้ง

เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 19 ครั้ง

ลูกเสือน้องพี่ออกเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.3

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 6 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์ ป.2

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 18 ครั้ง

ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

เปิดดู 19 ครั้ง

วัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 14 ครั้ง

หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์ ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 55 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.6

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 18 ครั้ง

ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดแสลง

เปิดดู 299 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.4

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 26 ครั้ง