คลังสื่อการสอนวิชาดนตรีไทย สพป.จันทบุรี เขต 1
ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม

ดนตรีไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ประเภทของดนตรีไทย

ดนตรีไทย ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เทคนิกการร้องและการประเมินดนตรี

ดนตรีไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ประเภทของวงดนตรีไทย

ดนตรีไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อิทธิพลทางดนตรี

ดนตรีไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง

ดนตรีไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ดนตรีกับอาชีพทางดนตรี

ดนตรีไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีเป็นที่ยอมรับ

ดนตรีไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

ดนตรีไทย ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิวัฒนาการดนตรีไทย

ดนตรีไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อารมณ์ของบทเพลง

ดนตรีไทย ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 25 ครั้ง

หน่วยที่ 1 บทที่ 1 เรื่องดนตรีน่ารู้

ดนตรีไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 40 ครั้ง