คลังสื่อการสอนวิชาดนตรีไทย สพป.จันทบุรี เขต 1
อารมณ์ของบทเพลง

ดนตรีไทย ม.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยที่ 1 บทที่ 1 เรื่องดนตรีน่ารู้

ดนตรีไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง