คลังสื่อการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)

การงานพื้นฐานอาชีพ ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 7 ครั้ง

พืชไร่-พืชสวน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.5

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 12 ครั้ง

วิชาการงานอาชีพ 5 "สู่โลกอาชีพ "

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 3 ครั้ง

งานเกษตรเรื่องประเภทของพืช

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เครื่องมือทางการเกษตรน่ารู้

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

การซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่าง

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.5

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการปลูกไม้ดอก

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องงานช่าง

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องเครื่องมือช่าง

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพป.4 เรื่องความสำคัญของงานประดิษฐ์

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องงานประดิษฐ์

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องงานประดิษฐ์จากกล่องวัสดุเหลือใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพป.4 เรื่องประโยชน์ของงานประดิษฐ์

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4 เรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์2

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ อ.3

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง

การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 81 ครั้ง

การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 39 ครั้ง

การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 89 ครั้ง

การภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 80 ครั้ง

การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 79 ครั้ง

เรื่องอินเทอร์เน็ต

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 28 ครั้ง

ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 84 ครั้ง

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 49 ครั้ง

การดูแลเสื้อผ้า

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 27 ครั้ง

ผักสวครัวรั้วกินได้

การงานพื้นฐานอาชีพ -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 27 ครั้ง