คลังสื่อการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ สพป.จันทบุรี เขต 1
ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ อ.3

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 5 ครั้ง

การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 9 ครั้ง

การภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 5 ครั้ง

การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 6 ครั้ง

เรื่องอินเทอร์เน็ต

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 6 ครั้ง

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

อนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง

การดูแลเสื้อผ้า

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ผักสวครัวรั้วกินได้

การงานพื้นฐานอาชีพ -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง