คลังสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพป.จันทบุรี เขต 1
การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

การละลายของสารในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 10 ครั้ง

การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 10 ครั้ง

การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 7 ครั้ง

รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 8 ครั้ง

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 9 ครั้ง

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดคลองขุด

เปิดดู 5 ครั้ง

Coding สัตว์มีกระดูกสันหลัง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านมาบโอน

เปิดดู 4 ครั้ง

การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดสิงห์

เปิดดู 7 ครั้ง

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

วัดนายายอาม

เปิดดู 4 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านซอยสอง

เปิดดู 8 ครั้ง

ข้อมูลส่วนตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านคลองลาว

เปิดดู 5 ครั้ง

การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

บ้านประแกต

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้น ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

บ้านประแกต

เปิดดู 3 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านโคกวัด

เปิดดู 4 ครั้ง

รู้จักปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

บ้านวังปลา

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง สมบัติของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดพลับพลา

เปิดดู 3 ครั้ง

ความเหมือนและความแตกต่าง_วิทยาการคำนวณ_ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดหนองสีงา

เปิดดู 9 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 7 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 8 ครั้ง

ระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง

สารอาหารและระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

วัดหนองบัว

เปิดดู 4 ครั้ง

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

วัดหนองบัว

เปิดดู 4 ครั้ง

สารอาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดหนองบัว

เปิดดู 4 ครั้ง

การจำแนกสิ่งมีชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

วัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

วัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง

ร่างกายของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

สิ่งรอบตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

สารอาหารและระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง

แรงและการเคลื่่อนที่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง

พันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง

ระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

ระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง

หน่วยที่่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

การแยกสารผสม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 3 ครั้ง

2.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง

เรื่องที่ 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

3.จำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

การแยกสารผสมโดยการตกตะกอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

รูปร่างของดวงจันทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

แหล่งพลังงานไฟฟ้าป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 หลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นอย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.3 สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 2 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 5 ครั้ง

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.2 บทที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ของโลก ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปการสอนการหักเหแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 13 ครั้ง

แบบทดสอบ เรื่อง คลื่นและแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 13 ครั้ง

การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 12 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

กฎการสะท้อนของแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 12 ครั้ง

ว 13202 หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา (เรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหารของร่างกาย)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

Python ตอน ตัวแปรและคำสงวน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

ว 13101 หน่วยที่ 5 อากาศรอบตัวเรา (เรื่องที่ 2 เรียนรู้เรื่องลม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ว 13101 หน่วยที่ 5 อากาศรอบตัวเรา (เรื่องที่ 1 อากาศและมลพิษทางอากาศ)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Miosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

จีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Mitosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

โครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

ม.3 บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.3 บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ม. 2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

แรงไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

วงจรไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ว 13202 หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา (เรื่องที่ 1 สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ม.2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

น้ำขึ้นน้ำลง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

ข้างขึ้นข้างแรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์ของโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

การเจริญเติบโตของร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

สัตว์เลี้ยงน่ารู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

บทที่ี่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การเปลี่ยนเเปลงสถานะของสารป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 2 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง