คลังสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นป.3 โรงเรียนบ้านโคกวัด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 1 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 3 ครั้ง

การวัดและการประเมินผล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 9 ครั้ง

แบบวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 1 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 - บ้านศรัทธาตะพง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดเนินยาง วิทยาศาสตร์ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 1 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล วิชา วิทยาศาสตร์* ป.1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนวัดเนินยาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 9 ครั้ง

เรื่องหิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 1 ครั้ง

การหดและขยายตัวของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 6 ครั้ง

สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 5 ครั้ง

การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง

เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 12 ครั้ง

เพลงระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 9 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ เรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 5 ครั้ง

วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 3 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 4 ครั้ง

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง

การหดและขยายตัวของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 2 ครั้ง

การใช้เมาส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 5 ครั้ง

ดินในท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 3 ครั้ง

แรงแม่เหล็กป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 3 ครั้ง

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

โรงเรียนวัดนายายอาม

เปิดดู 3 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ (โซ่อาหาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง

เรื่องธาตุกัมมันตรังสี วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการสอนการมองเห็นดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองครก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 1 ครั้ง

รายงานกิจกรรมการสืบเสาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองครก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 1 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไข่เอ๋ยไข่ โรงเรียนบ้านคลองครก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 1 ครั้ง

ดาวเคราะห์น้อย Asteroid หรือบางครั้งเรียกว่า Minor Planet

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 6 ครั้ง

ดวงจันทร์กาลิเลียน บริวารของดาวพฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

Bio-O-Yeah [by Mahidol] มารู้จัก DNA กันเถอะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 2 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง โยเกิร์ตน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 10 ครั้ง

Game Base Story : เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องเปิดโลกการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสิ่งรอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการเจริญเติบโตของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องส่วนประกอบของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องความหมายของอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวัฏจักรชีวิตสัตว์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องวัฎจักรชีวิตของสัตว์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องวัตถุรอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป. เรื่องวัฎจักรชีวิตพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เรื่องวัฎจักรชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องพืชรอบตัว (1)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เรื่องร่างกายของเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อปารเคลื่อนที่ของวัตถุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องวิธีดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ของเล่นและของใช้รอบตัว เรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องแสงและการมองเห็น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องแสงและการมองเห็น1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องแหล่งพลังงานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.1 เรื่องของเล่นและของใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแหล่งพลังงานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องแสงและการมองเห็น2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง

การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง

ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 107 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

การละลายของสารในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 106 ครั้ง

การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง

สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 95 ครั้ง

ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 107 ครั้ง

การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง

หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง

การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง

ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง

การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง

การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 103 ครั้ง

เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 99 ครั้ง

รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง

แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วัดคลองขุด

เปิดดู 30 ครั้ง

Coding สัตว์มีกระดูกสันหลัง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านมาบโอน

เปิดดู 22 ครั้ง

การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดสิงห์

เปิดดู 105 ครั้ง

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

วัดนายายอาม

เปิดดู 68 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านซอยสอง

เปิดดู 103 ครั้ง

ข้อมูลส่วนตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านคลองลาว

เปิดดู 30 ครั้ง

การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

บ้านประแกต

เปิดดู 30 ครั้ง

วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้น ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

บ้านประแกต

เปิดดู 28 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านโคกวัด

เปิดดู 42 ครั้ง

รู้จักปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

บ้านวังปลา

เปิดดู 28 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง สมบัติของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดพลับพลา

เปิดดู 29 ครั้ง

ความเหมือนและความแตกต่าง_วิทยาการคำนวณ_ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

วัดหนองสีงา

เปิดดู 56 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 99 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

อนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 101 ครั้ง

ระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดหนองบัว

เปิดดู 30 ครั้ง

สารอาหารและระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

วัดหนองบัว

เปิดดู 26 ครั้ง

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

วัดหนองบัว

เปิดดู 27 ครั้ง

สารอาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดหนองบัว

เปิดดู 29 ครั้ง

การจำแนกสิ่งมีชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

วัดหนองบัว

เปิดดู 27 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

วัดหนองบัว

เปิดดู 30 ครั้ง

ร่างกายของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านคลองครก

เปิดดู 29 ครั้ง

สิ่งรอบตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านคลองครก

เปิดดู 28 ครั้ง

สารอาหารและระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 27 ครั้ง

แรงและการเคลื่่อนที่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 28 ครั้ง

พันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 31 ครั้ง

ระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 26 ครั้ง

ระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 27 ครั้ง

หน่วยที่่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 28 ครั้ง

การแยกสารผสม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 28 ครั้ง

2.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 42 ครั้ง

เรื่องที่ 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 26 ครั้ง

3.จำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

วัดหนองแหวน

เปิดดู 25 ครั้ง

การแยกสารผสมโดยการตกตะกอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วัดหนองแหวน

เปิดดู 27 ครั้ง

รูปร่างของดวงจันทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 58 ครั้ง

อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 116 ครั้ง

เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 91 ครั้ง

แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 120 ครั้ง

แหล่งพลังงานไฟฟ้าป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 27 ครั้ง

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 89 ครั้ง

วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 93 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 127 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 138 ครั้ง

สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 120 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

บ้านตาเลียว

เปิดดู 134 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 68 ครั้ง

ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 113 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 22 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 หลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นอย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.3 สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 18 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 18 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 98 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 39 ครั้ง

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 60 ครั้ง

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 19 ครั้ง

ม.2 บทที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 85 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ของโลก ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 115 ครั้ง

คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 58 ครั้ง

คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 112 ครั้ง

คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 133 ครั้ง

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 109 ครั้ง

คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 93 ครั้ง

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 144 ครั้ง

คลิปการสอนการหักเหแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 88 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 73 ครั้ง

การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 122 ครั้ง

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 111 ครั้ง

คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 83 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 88 ครั้ง

คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 102 ครั้ง

คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 96 ครั้ง

แบบทดสอบ เรื่อง คลื่นและแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 109 ครั้ง

การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 68 ครั้ง

ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 117 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 72 ครั้ง

คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 133 ครั้ง

กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 84 ครั้ง

กฎการสะท้อนของแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 101 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 130 ครั้ง

ว 13202 หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา (เรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหารของร่างกาย)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 56 ครั้ง

Python ตอน ตัวแปรและคำสงวน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 51 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 97 ครั้ง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 95 ครั้ง

โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 96 ครั้ง

ว 13101 หน่วยที่ 5 อากาศรอบตัวเรา (เรื่องที่ 2 เรียนรู้เรื่องลม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

ว 13101 หน่วยที่ 5 อากาศรอบตัวเรา (เรื่องที่ 1 อากาศและมลพิษทางอากาศ)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 23 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Miosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 78 ครั้ง

จีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 98 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Mitosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 56 ครั้ง

การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 95 ครั้ง

โครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 81 ครั้ง

ม.3 บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

ม.3 บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 24 ครั้ง

ม. 2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

ม.2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 22 ครั้ง

ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

แรงไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

วงจรไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

ว 13202 หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา (เรื่องที่ 1 สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

ม.2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 28 ครั้ง

ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 21 ครั้ง

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 105 ครั้ง

น้ำขึ้นน้ำลง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 94 ครั้ง

ข้างขึ้นข้างแรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 98 ครั้ง

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์ของโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 57 ครั้ง

การเจริญเติบโตของร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 50 ครั้ง

สัตว์เลี้ยงน่ารู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 90 ครั้ง

บทที่ี่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 20 ครั้ง

ลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 42 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 91 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 38 ครั้ง

การเปลี่ยนเเปลงสถานะของสารป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 54 ครั้ง