คลังสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สพป.จันทบุรี เขต 1
คำควบกล้ำ

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 16 ครั้ง

การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 16 ครั้ง

กลอนสี่

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 16 ครั้ง

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 14 ครั้ง

สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 15 ครั้ง

นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 14 ครั้ง

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 12 ครั้ง

เพลงกำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 12 ครั้ง

ภาษาถิ่น

ภาษาไทย ป.3

OBEC Content Center

เปิดดู 18 ครั้ง

ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 17 ครั้ง

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 17 ครั้ง

ภาษาไทย ม.1 01 เรื่อง.....

ภาษาไทย ม.1

บ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 5 ครั้ง

มารู้จักกัน

ภาษาไทย ป.1

บ้านวังปลา

เปิดดู 11 ครั้ง

คำศัพท์น่ารู้

ภาษาไทย ป.1

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 12 ครั้ง

มาตราตัวสะกด ป.4

ภาษาไทย ป.4

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 6 ครั้ง

มาตราตัวสะกด มาตา ก กา

ภาษาไทย ป.3

วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 14 ครั้ง

คำสระอะ

ภาษาไทย ป.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 4 ครั้ง

สำนวนกระต่าย ป.3 ครูมอส

ภาษาไทย ป.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

พระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร

ภาษาไทย ป.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 4 ครั้ง

เกม

ภาษาไทย ม.2

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 9 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.4

วัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

ภาษาไทย ป.4

วัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

สระอาน่ารู้

ภาษาไทย ป.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาพาพาที่1

ภาษาไทย ป.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 9 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๑๐ นอกเมืองในกรุง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๕ ทำดีอย่าหวั่นไหว

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๙ คิดไปรู้ไป

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

คำที่มี รร

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๘ ภูมิใจภาษาไทยของเรา

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่ ๗ ความฝันเป็นจริงได้

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๖ พลังงานคือชีวิต

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

วันสงกรานต์

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

ช้างน้อยน่ารัก

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

พูดเพราะ

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

เพื่อนรู้ใจ

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

เพื่อนรัก เพื่อนเล่น

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

เกือบไป

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

อักษรกลาง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

ตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

คำควบกลำ้

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

คำควบไม่แท้

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

อักษรกลาง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

อักษรสูง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

อักษรต่ำ

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

ภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์

ภาษาไทย ป.4

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 15

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 14

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 13

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 12

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 11

ภาษาไทย ป.6

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๓ ป่านี้มีคุณ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๒ แต่เด็กซื่อไว้

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

การผันอักษร

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 10 ครั้ง

แม่ กบ

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

โรงเรียนลูกช้าง

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

แม่ กด

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

ไปโรงเรียน

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

เพื่อนกัน

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

แม่ เกอว

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 7 ครั้ง

แม่ กก

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 10 ครั้ง

ใบโบก ใบบัว

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

แม่ เกย

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

แม่ กม

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

ตามหา

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

ภูผา

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ตัวพยัญชนะไทย

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

แม่ กง

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 10 ครั้ง

แม่ ก กา

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๔ อาหารดี ชีวีมีสุข

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

การเขียนจดหมายลาครู

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

คำสรรพนาม

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

คำนาม

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์ )

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 11 ครั้ง

คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

คำที่ใช้ รร (ร หัน)

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

คำพ้อง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

ภาษาไทยถิ่น

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

ตัว ฤ ฤๅ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 10 ครั้ง

การผันวรรณยุกต์

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

คำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 13 ครั้ง

มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 8 ครั้ง

พยัญชนะ ฑ

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 11 ครั้ง

สระเปลี่ยนรูป

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 15 ครั้ง

คำที่ใช้ บัน และ บรร

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 14 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 05 หลักภาษาไทย 1

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 9 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 04 พระไชยสุริยา

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 10 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 01.นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 7 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 02 โครงโลกนิติ

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 5 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 03 สุภาษิต

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 7 ครั้ง

ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 12 ครั้ง

มาตราตัวสะกด 8 มาตรา

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

ภาษาไทย ม.1

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 4 ครั้ง

แม่กกพาเพลิน

ภาษาไทย -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 4 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

คำนาม

ภาษาไทย -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

หัดอ่าน ก.ไก่

ภาษาไทย -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

มาตราแม่กน

ภาษาไทย -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

การอ่านคำที่่ประสมสระเอา

ภาษาไทย -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 15 ครั้ง

ตัวสะกดแม่กน

ภาษาไทย -

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

วรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวก ม.2 (1)

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 14 ครั้ง

กลอนสุภาพ

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 15 ครั้ง

การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

ภาษาไทย ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

กาพย์พระไชยสุริยา (2)

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 14 ครั้ง

การเขียนจดหมาย

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

ประโยค

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 19 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ (ไม่เอา)

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 12 ครั้ง

ภูมิใจในมรดกโลก

ภาษาไทย ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

พืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

ภาษาไทย ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 17 ครั้ง

ภาษาบาลี-สันสกฤต

ภาษาไทย ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย ม.3

สฤษดิเดช

เปิดดู 18 ครั้ง

ออมไว้กำไรชีวิต

ภาษาไทย ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 16 ครั้ง

ถอดความกาพย์พระไชยสุริยา

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

ขนมไทยไร้เทียมทาน

ภาษาไทย ป.4

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

ภาษาพาที บทที่ ๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

คำบุพบท

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 4 ครั้ง

ชนิดของประโยค

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การเขียนเรียงความ

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ระดับภาษา

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

สุภาษิต

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การระบุลักษณะของประโยค

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

คำสันธาน

ภาษาไทย ป.6

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

คำสมาสแบบสนธิ

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

คำสมาส

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

คำวิเศษณ์ควรศึกษา

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 14 ครั้ง

นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 13 ครั้ง

การสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 8 ครั้ง

สารพันบุพบท

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 12 ครั้ง

การอ่านออกเสียง

ภาษาไทย -

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

บทอาขยาน

ภาษาไทย -

สฤษดิเดช

เปิดดู 9 ครั้ง

สำนวนไทย

ภาษาไทย -

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การเขียนเรียงความ

ภาษาไทย -

สฤษดิเดช

เปิดดู 5 ครั้ง

คตินิทานไทย

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย ม.1

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

การพูดอวยพร

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 10 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 11 ครั้ง

การสอนสำนวนสุภาษิต

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง

วรรณคดีลำนำ บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 3 ครั้ง

ประโยคสื่อสาร

ภาษาไทย ม.2

สฤษดิเดช

เปิดดู 7 ครั้ง