คลังสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการวัดผลและประเมินผล ภาษาไทย ม.2 เทอม2

ภาษาไทย ม.2

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 1 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านโคกวัด

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

ภาษาไทย ป.2

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล

ภาษาไทย ป.2

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกวัด พุทธศักราช 2566

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนการวัดผลวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 2

ภาษาไทย ม.3

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 9 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนการวัดผลวิชาภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผล วิชาภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย ป.3

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 2 ครั้ง

ภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

ภาษาไทย ทุกระดับชั้น

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทย ทุกระดับชั้น

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทย ม.2 โรงเรียนวัดหนองแหวน

ภาษาไทย ม.2

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทยป.2

ภาษาไทย ป.2

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 2 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทย ป.1 บ้านต้นกระบก

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 9 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาไทย : ฝึกอ่านสระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 6 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 6 ครั้ง

พยัญชนะ ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 6 ครั้ง

พยัญชนะ ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 2 ครั้ง

ภาษาถิ่น

ภาษาไทย ป.2

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก)

ภาษาไทย ม.2

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

สระในภาษาไทย (สระอู)

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 3 ครั้ง

การอ่านออกเสียง ม.2

ภาษาไทย ม.2

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 4 ครั้ง

ตัวอักษรไทย

ภาษาไทย ป.2

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 6 ครั้ง

รู้จักมาตรา ก กา

ภาษาไทย ป.2

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 6 ครั้ง

สุภาษิตสอนหญิง

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 9 ครั้ง

ภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

กลอนสุภาพ ม.2

ภาษาไทย ม.2

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง

แม่กบ

ภาษาไทย ป.2

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 4 ครั้ง

ภาษาไทย K.yuii

ภาษาไทย ป.5

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

สำนวนไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 5 ครั้ง

ศึกสายเลือด

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

พยัญชนะไทย

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 4 ครั้ง

ภูผาและใบโบก ใบบัว

ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 5 ครั้ง

คำราชาศัพท์

ภาษาไทย ป.6

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 3 ครั้ง

ปริศนาศัพท์ลับปัญญา

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรรค์คำหลากลักษณะ : คำซ้อน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรรค์คำหลากลักษณะ : คำประสม

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำพ้องและการตีความคำยากโดยใช้บริบท

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรรค์คำหลากลักษณะ : คำซ้ำ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พินิจชนิดและหน้าที่ของคำในบริบท : คำนาม

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พินิจชนิดและหน้าที่ของคำในบริบท : คำสรรพนาม

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พินิจชนิดและหน้าที่ของคำในบริบท : คำกริยา

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พินิจชนิดและหน้าที่ของคำในบริบท : คำวิเศษณ์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พินิจชนิดและหน้าที่ของคำในบริบท : คำบุพบท

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พินิจชนิดและหน้าที่ของคำในบริบท : คำเชื่อม

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พินิจชนิดและหน้าที่ของคำในบริบท : คำอุทาน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านได้ เข้าใจเรื่อง

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สรุปเส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

จับคู่สัมพันธ์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านใจสุนทรภู่

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เสียงเสนาะเพราะเอื้อสัมผัส

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สุนทรียรสและอรรถรสในวรรคทอง

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สุนทรียรสและอรรถรสบทอาขยาน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วรรณคดีสัญจรตามรอยนิราศภูเขาทอง (๑)

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

จดหมายถึงเพื่อน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วรรณคดีสัญจรตามรอยนิราศภูเขาทอง (๒)

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ส่งท้ายนิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านคล่อง ต้องเรียนรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ปริศนาอักษรไขว้ ใช้ความหมายไขคำศัพท์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านคล่อง ต้องฝึกฝน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านคล่อง ต้องพัฒนา

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านได้ เข้าใจเรื่อง

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วิเคราะห์คำ เพิ่มความรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิเคราะห์ภาษาในราชาธิราช

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนย่อความ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ไม้ยมกซ้ำคำ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

วินิจสาร ภาพพจน์อุปมา

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

พูดสรุปความ คิดตามเมื่อฟัง

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พัฒนาทักษะ พูดแสดงทรรศนะ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประกาศตนให้คนรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนพรรณนาโวหาร

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เรียงความสร้างสรรค์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จดหมายลาครู

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เล่นละคร สะท้อนวรรณคดี

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิจักษ์วรรณคดี

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนบทละคร สะท้อนวรรณคดี

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สืบค้นข้อมูล เพิ่มพูนความรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ปริศนาอักษรไขว้ ใช้ความหมายขยายวงศัพท์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เสนาะเพียงเสียงดนตรี

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เสียงวรรณยุกต์สำคัญต่อความหมาย

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาพอาหาร คาวหวานเลิศรส

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สัมพันธ์วรรณศิลป์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ไว้วากย์วาที ไว้วงศ์กวี

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พูดและเขียนใช้ภาษาต่างกัน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อาหาร...สื่อสัมพันธ์ทางใจจริงหรือ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนรายงาน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านเพื่อความปลอดภัย

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สูตรเสน่หาอาหารไทย

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สูตรเสน่ห์ที่ต้องค้นหา

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิจักษ์วรรณคดีและบันทึกการเรียนรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านออกเสียงไพเราะเสนาะกรรณ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เชี่ยวชาญคำศัพท์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จับใจความ จับความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความคิด พินิจการอ่าน (๑)

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อภิปรายขยายความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความคิด พินิจการอ่าน (๒)

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พัฒนาปัญญาด้วยหนังสือ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คุณค่าข้อคิดเตือนจิตใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เรียนรู้คำราชาศัพท์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ราชาศัพท์ในวรรณคดี

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ร้อยกรองคล้องใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พรรณนาโวหาร

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ลายมือสวยด้วยความตั้งใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พรรณนางามตามความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ฟังดี พูดตรง

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พูดดีเป็นศรีศักดิ์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ฟัง ดู คิด พินิจด้วยปัญญา

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รำลึกประวัติศาสตร์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดสรรวรรณกรรมน่าอ่าน

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านได้ ไพเราะ เพราะรู้คำ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ลายมือดีมีเสน่ห์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปเนื้อหามีสาระ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จัดระบบข้อมูลด้วยผังความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ท่องบทอาขยานเบิกบานใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ผังความคิดช่วยพินิจวรรณคดี

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประเมินคุณค่าน่านิยม

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

กลอนสุภาพไทยแสนไพเราะ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เรียงถ้อยร้อยกลอน

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

โฆษณาชวนเชื่อ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เชิญชวนชวนเชิญ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาพาโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พูดรายงานขยายฐานความรู้

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สัมผัสกลอน สัมผัสใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อภิปรายขยายความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนรายงานเพิ่มฐานความรู้

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อำลาบทเสภาสามัคคีเสวก

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ลายสือไทย

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้คำศัพท์ อ่านได้คล่อง

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดแล้วบันทึกเป็นแผนภาพ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักโครงสร้างประโยค

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

โครงสร้างประโยคในศิลาจารึก

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อภิปรายหลากหลายความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

บรรยายเรื่องเด็ก ๆ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

บรรยายความประทับใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ความรู้และข้อคิดที่จารึกในจิตใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คุณค่าของศิลาจารึก

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ศิลาจารึก...มรดกความทรงจำแห่งโลก

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ขยายประสบการณ์การเรียนรู้

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ผังความคิดแสดงความเข้าใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ความคิดหลากหลาย ขยายโลกทัศน์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ปริศนาสุภาษิต

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านได้คล่องต้องฝึกฝน

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ซาบซึ้งคุณค่าวรรณคดี

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ปฏิบัติดี ชีวีมีสุข

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ร้อยกรองคล้องใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาสานสัมพันธ์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำศัพท์น่ารู้ คู่วรรณคดีไทย

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านออกเสียง สำเนียงไพเราะ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านจับใจความ วิเคราะห์ตามเนื้อเรื่อง

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จับใจความเป็น แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จับใจความเป็น เห็นแก่นสาระ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านตีความ สื่อความเข้าใจ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิถีไทยในวรรณกรรม

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสรุปความคิด พินิจคุณค่า

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ลายมืองามตามอักขรวิธี

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำอวยพร สะท้อนวัฒนธรรม

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนย่อความตามความคิด

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนย่อความ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รายงานวิชาการ วิจารณญาณในการค้นคว้า

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การนำเสนอรายงาน

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ยอวาทีวจีสร้างสรรค์

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การพูดยอวาที

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประโยคซับซ้อน ไวยากรณ์น่ารู้

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เลือกใช้คำศัพท์ตามระดับภาษา

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ระดับภาษา

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จับใจความ นำทางสู่ความเข้าใจ

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เรียนรู้คำ นำไปใช้

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำกลอน สะท้อนเรื่องราว

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิจารณ์สร้างสรรค์ พันความคิด

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คุณค่าสารพันจากวรรณคดีไทย

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ข้อคิดนำชีวิต

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วรรณกรรมคัดสรร

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษรไทยใฝ่บรรจง

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนคำขวัญ สร้างสรรค์ภาษา

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ชี้แจงด้วยหลักการ

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดค้านด้วยเหตุผล

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักเลือกรับชมสื่อ

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พูดประเมินค่า วาจาสร้างสรรค์

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ฝึกเรียนรู้การพูดโน้มน้าว

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

โน้มน้าวใจ ให้มีศิลปะ

ภาษาไทย ม.3

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ที่มาของคำ นำความรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ขยายประสบการณ์การเรียนรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำศัพท์น่ารู้ นำสู่ความเข้าใจ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

หลากความหมาย หลายคำศัพท์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เสนาะเสียง สำเนียงร้อยกรอง

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านจับใจความ สื่อความเข้าใจ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในวรรณคดี

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คุณค่าไทยในบทพากย์โขน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดไทย ตั้งใจเขียน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อาขยานสืบสานความเป็นไทย

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

โฆษณา น่าเรียนรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

โฆษณา พาเพลิดเพลิน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ศึกษาช้างไทยในการทำยุทธหัตถี

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การกรอกแบบสมัครงาน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การกรอกแบบสมัครงานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จดหมายกิจธุระ ศิลปะในการเขียน

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปเนื้อหา พัฒนาความรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิถีไทย คุณค่าไทย

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้และข้อคิด

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดลายมือ สื่อภาพวาด

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สร้างสรรค์กาพย์ สื่อภาพในจินตนาการ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คิดวิเคราะห์และพูดเสนอความรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การพูดเสนอความรู้

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ฝึกทักษะพัฒนาการคิด

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การสร้างคำ

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เสียงในภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำซ้ำ

ภาษาไทย ม.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูง (ภาษาไทย)

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรต่ำ (ภาษาไทย)

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อักษร 3 หมู่ (ภาษาไทย)

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรกลาง (ภาษาไทย)

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วรรณยุกต์และคำไทย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สระในภาษาไทย (ภาษาไทย)

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ตัวเลขไทย (ภาษาไทย)

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จัก มาตรา ก กา

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนคำ มาตรา ก กา

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสะกดคำในมาตรา ก กา

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดลายมือ มาตรา ก กา

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

ความหมายของคำฯ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านสะกดคำ มาตรา กง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สรุปความรู้ มาตรา ก กา

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จัก มาตรา กง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เขียนคำในมาตรา กง ตามความหมาย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านออกเสียงคำ มาตรา กง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

คัดลายมือคำใน มาตรา กง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สรุปความรู้ในมาตรา กง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จัก มาตรา กม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านสะกดคำ มาตรา กม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านออกเสียงคำ มาตรา กม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เขียนคำในมาตรา กม ตามความหมาย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

คัดลายมือคำใน มาตรา กม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สรุปความรู้ มาตรา กม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จัก มาตรา เกย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เขียนคำในมาตรา เกย ตามความหมาย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านสะกดคำในมาตรา เกย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

คัดลายมือคำใน มาตรา เกย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เขียนคำในมาตรา เกย ตามเนื้อเรื่อง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

สรุปความรู้ มาตรา เกย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จัก มาตรา เกอว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่านสะกดคำในมาตรา เกอว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เขียนคำในมาตรา เกอว ตามความหมาย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

เขียนคำในมาตรา เกอว ตามความหมาย2

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดลายมือคำใน มาตรา เกอว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้ มาตรา เกอว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จัก มาตรา กก

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสะกดคำในมาตรา กก

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

มาตรา กก มีตัวสะกดหลายตัว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้มาตรา กก

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนคำ มาตรา กก ตามความหมาย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดลายมือคำในมาตรา กก

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จัก มาตรา กด

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสะกดคำ มาตรา กด

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนคำในมาตรา กด

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

คัดลายมือคำใน มาตรา กด

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้มาตรากด

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำมาตรา กด ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักมาตรา กน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสะกดคำในมาตรา กน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดลายมือคำใน มาตรา กน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำมาตรา กน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้มาตรา กน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักมาตรา กบ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสะกดคำในมาตรา กบ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนสะกดคำในมาตรา กบ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดลายมือคำใน มาตรา กบ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

รู้จักการผันอักษรสูง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนคำตามเสียงวรรณยุกต์

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำมาตรา กบ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านออกเสียงคำที่มีวรรณยุกต์

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสะกดคำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การคัดลายมือ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้การผันอักษร

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำควบกล้ำไม่แท้

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำควบกล้ำแท้

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านสะกดคำควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านและเขียนเรียนรู้ความหมาย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การคัดลายมือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้ที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

อ่านสะกดคำที่มีอักษรนำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

การอ่านและเข้าใจความหมายคำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การคัดลายมือที่มีอักษรนำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านและเขียนคำที่มีอักษรนำ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีอักษรนำในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีตัวการันต์เป็นพยัญชนะ 1 ตัว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การคัดลายมือ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนคำที่มีตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ฝึกอ่านคำที่มีตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีตัวการันต์เป็นพยัญชนะ 2 ตัว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้คำที่มีตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มี รร ไม่มีตัวสะกด

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่ใช้ บรร

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มี รร เป็นตัวสะกด

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คัดลายมือและสรุปความรู้

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านคำที่มี รร

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนคำที่มี รร

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้คำที่มี รร

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านออกเสียงคำที่มีพยัญชนะ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนคำและคำอ่าน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้คำที่มีพยัญชนะ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การคัดลายมือคำที่มีพยัญชนะ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

คำที่มีสระไม่ออกเสียง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้คำที่มีพยัญชนะ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม ทบทวนการอ่าน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักคำที่มีความหมายตรงกันข้าม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านคำที่มีความหมายตรงกันข้าม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนคำที่มีความหมายตรงกันข้าม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ความหมายที่แตกต่าง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

คำที่มีความหมายตรงกันข้ามในข้อความ

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักคำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ต่อคำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านออกเสียงคำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จัดกลุ่มคำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

จับคู่คำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 2

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 1

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การคัดลายมือคำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้คำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ภาษาเดียวกัน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

รู้จักความหมายของคำในภาษาไทย

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประโยคขอร้อง

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

สรุปความรู้ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประโยคบอกเล่า

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ส่วนประกอบของประโยค

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

ประโยคคำถาม

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับช่วยเหลืองานบ้าน

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหาร

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

เขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

การเขียนเรื่อง จินตนาการของเรา

ภาษาไทย ป.2

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย ป.4

วัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

กลอนสี่

ภาษาไทย -

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 105 ครั้ง

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย อ.2

OBEC Content Center

เปิดดู 102 ครั้ง

สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 105 ครั้ง

นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย ป.1

OBEC Content Center

เปิดดู 101 ครั้ง

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 98 ครั้ง

เพลงกำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 100 ครั้ง

ภาษาถิ่น

ภาษาไทย ป.3

OBEC Content Center

เปิดดู 109 ครั้ง

ความหมายเเละชนิดคำกริยา

ภาษาไทย ป.6

OBEC Content Center

เปิดดู 106 ครั้ง

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย ป.5

OBEC Content Center

เปิดดู 107 ครั้ง

ภาษาไทย ม.1 01 เรื่อง.....

ภาษาไทย ม.1

บ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 33 ครั้ง

มารู้จักกัน

ภาษาไทย ป.1

บ้านวังปลา

เปิดดู 54 ครั้ง

คำศัพท์น่ารู้

ภาษาไทย ป.1

บ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 72 ครั้ง

มาตราตัวสะกด ป.4

ภาษาไทย ป.4

บ้านโป่งวัว

เปิดดู 28 ครั้ง

มาตราตัวสะกด มาตา ก กา

ภาษาไทย ป.3

วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

เปิดดู 104 ครั้ง

คำสระอะ

ภาษาไทย ป.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 30 ครั้ง

สำนวนกระต่าย ป.3 ครูมอส

ภาษาไทย ป.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 31 ครั้ง

พระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร

ภาษาไทย ป.3

บ้านคลองครก

เปิดดู 38 ครั้ง

เกม

ภาษาไทย ม.2

วัดขุนซ่อง

เปิดดู 67 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.4

วัดหนองแหวน

เปิดดู 28 ครั้ง

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

ภาษาไทย ป.4

วัดหนองแหวน

เปิดดู 49 ครั้ง

สระอาน่ารู้

ภาษาไทย ป.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 26 ครั้ง

ภาพาพาที่1

ภาษาไทย ป.1

วัดหนองแหวน

เปิดดู 44 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๑๐ นอกเมืองในกรุง

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 25 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๕ ทำดีอย่าหวั่นไหว

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 21 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๙ คิดไปรู้ไป

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 24 ครั้ง

คำที่มี รร

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 96 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๘ ภูมิใจภาษาไทยของเรา

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 25 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่ ๗ ความฝันเป็นจริงได้

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 26 ครั้ง

ภาษาไทยป.๓ หน่วยที่๖ พลังงานคือชีวิต

ภาษาไทย ป.3

บ้านตาเลียว

เปิดดู 24 ครั้ง

ตัวการันต์

ภาษาไทย ป.2

บ้านตาเลียว

เปิดดู 71 ครั้ง

วันสงกรานต์

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 21 ครั้ง

ช้างน้อยน่ารัก

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 19 ครั้ง

พูดเพราะ

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 27 ครั้ง

เพื่อนรู้ใจ

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 54 ครั้ง

เพื่อนรัก เพื่อนเล่น

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 24 ครั้ง

เกือบไป

ภาษาไทย ป.1

บ้านตาเลียว

เปิดดู 21 ครั้ง