วิทยาการคำนวณ2
วิทยาการคำนวณ เปิดดู 90 ครั้ง

ช่องของ อนันตญา ชาวด่าน

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรมังคุด

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


วิทยาการคำนวณ2

วิทยาการคำนวณ...
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
วีดิโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 103 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน เรือง การแก้ปัญหาเชิง

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 103 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตาเลียว
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวน ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วีดีโอการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปร

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 99 ครั้ง
วัดโป่งแรด
EP3 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมา

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 110 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 อัลกอลิทึมกับการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม ป.3 โรงเรียนวัดช

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 116 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 100 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 118 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 133 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
สายลับการจับผิด

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วิดีโอวิทยาการคำนวณ ป.6 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
ปัญหาและการแก้ปัญหา ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านโป่งวัว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
คลิปการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
EP4 : เรื่อง การแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถ

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 124 ครั้ง
สฤษดิเดช
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ... ป.1
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
VDOการสอนวิทยาการคำนวณป.2

วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
การสอนวิทยาการคำนวณอนุบาล 3

วิทยาการคำนวณ... อ.3
เปิดดู 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ชั้นประถ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดสามผาน
วีดีโอสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ม.6
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 103 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ม.1 วิทยการคำนวณ 03 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.1
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 127 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ม.2 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปํญหาด้วยไพทอน

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 104 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณป.6

วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ... ม.3
เปิดดู 111 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
วีดิโอการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 106 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
วิดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนวัดหมูดุด
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
วิทยการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
วีดีโอวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team