คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียอดนิยม
คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 158 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 153 ครั้ง

การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 144 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 142 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 140 ครั้ง

คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 139 ครั้ง

คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 136 ครั้ง

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 134 ครั้ง

คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 125 ครั้ง

แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 124 ครั้ง

คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 122 ครั้ง

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 122 ครั้ง

สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 121 ครั้ง

ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 120 ครั้ง

อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 117 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ของโลก ep. 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 115 ครั้ง

ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 106 ครั้ง

การละลายของสารในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พิชชา คืนดี

เปิดดู 105 ครั้ง

คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 105 ครั้ง

การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 103 ครั้ง

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator พรรณนิภา  ธัญญพืช

เปิดดู 103 ครั้ง

รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง การเขียนบท (บูรณาการความรู้เรื่อง CPR)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.4)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 101 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator นารีรัตน์ สิทธิพรหมมา

เปิดดู 101 ครั้ง

แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

ข้างขึ้นข้างแรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 99 ครั้ง

ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

จีโนไทป์และฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 99 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ภัฐธีรา อินทรักษา

เปิดดู 99 ครั้ง

ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 98 ครั้ง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 98 ครั้ง

เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 97 ครั้ง

โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 96 ครั้ง

วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 96 ครั้ง

คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 96 ครั้ง

รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 95 ครั้ง

การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 95 ครั้ง

คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 93 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 92 ครั้ง

โครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 88 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 88 ครั้ง

คลิปการสอนการหักเหแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 88 ครั้ง

คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 85 ครั้ง

คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 84 ครั้ง

EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator สุทัศน์ วิลัยการ

เปิดดู 79 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Miosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 78 ครั้ง

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 75 ครั้ง

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator ศิริรัตน์ วงษ์น้อย

เปิดดู 74 ครั้ง

คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 73 ครั้ง

คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 73 ครั้ง

คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 58 ครั้ง

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์ของโลก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 57 ครั้ง

การแบ่งเซลล์ (Mitosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 56 ครั้ง

คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 56 ครั้ง

คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)

Creator ปิณิดา สุวรรณพรม

เปิดดู 51 ครั้ง

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

Creator พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

เปิดดู 39 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator กนกวรรณ ผลารุจิ

เปิดดู 38 ครั้ง

เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สุพิชญา พุทธรักษา

เปิดดู 17 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 16 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 15 ครั้ง

เพลงระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

Creator เพ็ญภักดิ์ ศรีพอ

เปิดดู 10 ครั้ง

กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง โยเกิร์ตน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

Creator อาทิตย์ ชัยช่วย

เปิดดู 10 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนวัดเนินยาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พัณณิตา ว่องไวเมธี

เปิดดู 9 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ฐิติญากรณ์ พานิชการ

เปิดดู 8 ครั้ง