คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประถม 5
การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator ภัสสร ทองคำ

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ (โซ่อาหาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator อาทิตยา ศรีย้อย

เปิดดู 4 ครั้ง

ดาวเคราะห์น้อย Asteroid หรือบางครั้งเรียกว่า Minor Planet

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 7 ครั้ง

ดวงจันทร์กาลิเลียน บริวารของดาวพฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator ศิริรัตน์ วงษ์น้อย

เปิดดู 74 ครั้ง

แผนที่ดาว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 124 ครั้ง

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 103 ครั้ง

วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 96 ครั้ง

หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 153 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR