คลังสื่อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปัทมวรรณ สุวรรณรุ่ง

เปิดดู 7 ครั้ง

ภูเขาไฟระเบิด โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator พีรพงศ์ เวชภิรมย์

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566_อนุบาลจันทบุรี

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ประพาพร หงษ์สุวรรณ

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566_อนุบาลจันทบุรี

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ประพาพร หงษ์สุวรรณ

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานการสืบเสาะอิสระ กิจกรรมพวงกุญแจใบยาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ณัฐธิดา ทิมอ่อน

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานการสืบเสาะอิสระ กิจกรรมต้นไม้คายน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ณัฐธิดา ทิมอ่อน

เปิดดู 2 ครั้ง

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator รัตนวดี เถื่อนโทสาร

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator รัตนวดี เถื่อนโทสาร

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator รัตนวดี เถื่อนโทสาร

เปิดดู 2 ครั้ง

บ้านวิทย์ประถม ป.2 สืบเสาะอิสระ ใบไม้รูปร่างต่างๆ ร.ร.วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator มณีมัญชุ์ ศาสตร์ทรัพย์

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย โรงเรียนบ้านประแกต 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator พัฒนา เกตุงาม

เปิดดู 3 ครั้ง

บ้านวิทย์ประถม ป.1 สืบเสาะ ดอกไม้หลากสี ร.ร.วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator มณีมัญชุ์ ศาสตร์ทรัพย์

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป1 ร.ร. วัดโป่งแรด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator มณีมัญชุ์ ศาสตร์ทรัพย์

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมการทดลอง ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator บุญญาพร แสงประเสริฐ

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมการทดลอง ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator บุญญาพร แสงประเสริฐ

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป2 ร.ร. วัดโป่งแรด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator มณีมัญชุ์ ศาสตร์ทรัพย์

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะเรื่อง ความลับของดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.บ้านเนินดินแดงฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator จริยา บุญญานนท์

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะเรื่อง รากน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร.บ้านเนินดินแดงฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator จริยา บุญญานนท์

เปิดดู 4 ครั้ง

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.1

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator สุพิชญา พุทธรักษา

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator อภิญญา สร้อยมาลา

เปิดดู 10 ครั้ง

รายงานผล 20 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านคลองกะพง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สุวรรณี ทองเหลือ

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานโครงงานวัฎจักรสืบเสาะ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร

เปิดดู 21 ครั้ง

รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร

เปิดดู 17 ครั้ง

รายงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator วรัญญา พูลพฤกษ์

เปิดดู 27 ครั้ง

รายงานผลกิจกรรมการทดลองและการสืบเสาะอิสระ รร.บ้านคลองน้ำใส ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator กัญจนพร บุญรอดรักษ์

เปิดดู 5 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะ ป.1 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator เจษฎา ถังเงิน

เปิดดู 7 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะ ป.2 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator เจษฎา ถังเงิน

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator สุดารัตน์ หลิมเจริญ

เปิดดู 47 ครั้ง

โครงงานเรื่องอัญชันคาเฟ่ ปีการศึกษ 2566 โรงเรียนบ้านแก้ว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ภิญณพัชร์ กิติสุขวสุวัฒน์

เปิดดู 37 ครั้ง

รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านแก้ว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ภิญณพัชร์ กิติสุขวสุวัฒน์

เปิดดู 21 ครั้ง

รายงานโครงงานสืบเสาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

เปิดดู 5 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ศศิธร ลุนอินทร์

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator สุดารัตน์ หลิมเจริญ

เปิดดู 10 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator สิรพิชญ์ จงอนุรักษ์

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.1 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator สิรพิชญ์ จงอนุรักษ์

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ศศิธร ลุนอินทร์

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 "ดวงจันทร์" รร.บ้านเนินจำปา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator สินีนาฎ แก้วเจริญรุ่งเรือง

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 "แมวป่า" รร.บ้านเนินจำปา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator สินีนาฎ แก้วเจริญรุ่งเรือง

เปิดดู 6 ครั้ง

คลิปโครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปนัดดา ริมคีรี

เปิดดู 9 ครั้ง

รายงาน 20 กิจกรรมการทดลอง โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปนัดดา ริมคีรี

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปนัดดา ริมคีรี

เปิดดู 7 ครั้ง

คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.2 เรื่อง กระถางต้นไม้จากกระดาษเหลือใช้ โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator สาวิตรี สีเผือก

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง กระถางต้นไม้จากกระดาษเหลือใช้ ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator สาวิตรี สีเผือก

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator สาวิตรี สีเผือก

เปิดดู 4 ครั้ง

คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.1 เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator สาวิตรี สีเผือก

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator สาวิตรี สีเผือก

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator สาวิตรี สีเผือก

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รร.บ้านเนินดินแดงฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สุภาพร โลหากาศ

เปิดดู 4 ครั้ง

แบบรายงานโครงงานต้นอ่อนทานตะวันแสนสุข รร.บ้านยางระหง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator พัชรียา อินทอง

เปิดดู 8 ครั้ง

แบบรายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(20 กิจกรรม) รร.บ้านยางระหง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator พัชรียา อินทอง

เปิดดู 4 ครั้ง

คลิบวิดีโอโครงงานต้นอ่อนทานตะวันแสนสุข รร.บ้านยางระหง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator พัชรียา อินทอง

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นป. 2 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ศิริกานดา ยังวุฒิกูล

เปิดดู 5 ครั้ง

รร.วัดหนองแหวนฯ รายงานการสืบเสาะ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ประภาพร สุวรรณชาติ

เปิดดู 6 ครั้ง

ร.ร.วัดหนองแหวนฯ รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ประภาพร สุวรรณชาติ

เปิดดู 5 ครั้ง

ร.ร.วัดหนองแหวนฯ บ้านวิทยาศาสตร์ ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ประภาพร สุวรรณชาติ

เปิดดู 5 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเดินทางของเห็ดนางฟ้า

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร

เปิดดู 26 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นป. 1 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ศิริกานดา ยังวุฒิกูล

เปิดดู 9 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะอิสระ "สีหมึกธรรมชาติ" ชั้นป. 1 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ศิริกานดา ยังวุฒิกูล

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดท่าศาลา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สมใจ ประสานดี

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงงานรังมดแดงแสนสนุก โรงเรียนบ้านต้นกระบก

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator อันธิกา ผดุงศาสน์

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานโครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหวานฉ่ำ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ธัญญลักษณ์ รำมะนา

เปิดดู 9 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ธัญญลักษณ์ รำมะนา

เปิดดู 11 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรมโรงเรียนบ้านต้นกระบก

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator อันธิกา ผดุงศาสน์

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานโครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่อง กาแฟ จันท์หอม โรงเรียนบ้านคลองลาว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator กรรณิการ์ สุโข

เปิดดู 10 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนวัดพลับ 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปัณณ์ณัฐสา กรุณา

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เจ้าถั่วแปลงร่าง โรงเรียนวัดพลับ 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปัณณ์ณัฐสา กรุณา

เปิดดู 10 ครั้ง

วิดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เจ้าถั่วแปรงร่าง โรงเรียนวัดพลับ 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปัณณ์ณัฐสา กรุณา

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สุกัญญา ฝึกฝนจิตต์

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดโขมง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator มนทินันท์ นิคม

เปิดดู 12 ครั้ง

รายงานโครงงานเรื่องกล้วย กล้วย โรงเรียนวัดโขมง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator มนทินันท์ นิคม

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงงานเรื่องกล้วย กล้วย โรงเรียนวัดโขมง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator มนทินันท์ นิคม

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator อังศุมาริน ดวงแก้ว

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงงานอ้อยควั่น แสนอร่อย โรงเรียนวัดขุนซ่อง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ทัศนีย์ เจ็ดจำลอง

เปิดดู 10 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.วัดเกาะโตนด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator วัลลี เทพรำลึก

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานการสืบเสาะ สีที่เปลี่ยนไปของน้ำอัญ โรงเรียนวัดท่าศาลา ป2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ศรุชา ม่วงนาครอง

เปิดดู 9 ครั้ง

การสืบเสาะ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2 รร.บ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ธีรพงศ์ อุดม

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานกิจกรรม 8 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2 รร.บ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator ธีรพงศ์ อุดม

เปิดดู 11 ครั้ง

รายงานผลการสืบเสาะอิสระ โครงงานความลับของผักบุ้ง โรงเรียนวัดท่าศาลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ศรุชา ม่วงนาครอง

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator จิราพร ทำเนียบ

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงงานกระเป๋าใส่ขวดน้ำจากกล่องนมโรงเรียน ระดับชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านเขามะปริง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ธีรพงศ์ บุญเจือ

เปิดดู 10 ครั้ง

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องผ้านี้สีมาจากไหน โรงเรียนวัดท่าศาลา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สมใจ ประสานดี

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator จริยา เฟื่องภักดิ์

เปิดดู 9 ครั้ง

คลิปวีดีโอการนำเสนอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีกศ.66โรงเรียนวัดรำพันฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สมใจ กล่ำบุญสวัสดิ์

เปิดดู 14 ครั้ง

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ภูมรินทร์ วงศ์มะภัย

เปิดดู 17 ครั้ง

โครงงานเสื้อลายสวยด้วยสีธรรมชาติ ระดับชั้น ป 2 โรงเรียนบ้านเขามะปริง ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator กันทิมา เชิงไชย

เปิดดู 17 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.2)

Creator ชลลดา ชัยสัตรา

เปิดดู 17 ครั้ง

รายงานคลิปวีดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโขดหอย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สุทธิดา รัตนวงศ์

เปิดดู 10 ครั้ง

รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโขดหอย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สุทธิดา รัตนวงศ์

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงาน20กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโขดหอย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สุทธิดา รัตนวงศ์

เปิดดู 14 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปณิตา อ่อนรัศมี

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง ๒๕ กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปณิตา อ่อนรัศมี

เปิดดู 9 ครั้ง

วิดีโอสรุปผลการดำเนินโครงงาน โรงเรียนวัดหนองไทร

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ปณิตา อ่อนรัศมี

เปิดดู 10 ครั้ง

คลิปวิดีโอสรุปผลการจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator ธัญญลักษณ์ รำมะนา

เปิดดู 16 ครั้ง

กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง ดอกพืชทานได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator อาทิตย์ ชัยช่วย

เปิดดู 9 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ ป.1 โรงเรียนวัดเกาะขวาง ฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator อัจฉรินทร์ นุ่มก่วน

เปิดดู 14 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ป.2 โรงเรียนวัดเกาะขวาง ฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

Creator อัจฉรินทร์ นุ่มก่วน

เปิดดู 15 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สิริมา ทิมเวช

เปิดดู 50 ครั้ง

รูปเล่มโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สิริมา ทิมเวช

เปิดดู 56 ครั้ง

VDOโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator สิริมา ทิมเวช

เปิดดู 34 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง โรงเรียนบ้านโคกวัด (ป.1)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

Creator ณัฐสุดา ศรีสงคราม

เปิดดู 13 ครั้ง

ขยะดี มีคุณค่า

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

Creator กันติชา เสืออุดม

เปิดดู 14 ครั้ง

Scientkid Education Platform

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

Creator สกุลยา ผลบุญ

เปิดดู 6 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR