คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทุกระดับชั้น
หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 15 ครั้ง

Bio-O-Yeah [by Mahidol] มารู้จัก DNA กันเถอะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 95 ครั้ง

หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR