คลังสื่อนาฏศิลป์
ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์ (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 68 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 87 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบคว่ำ

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 73 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 66 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 108 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 69 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 119 ครั้ง

การปฏิบัตินาฏยศัพท์ การตั้งมือ

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 88 ครั้ง

การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบหงาย

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 58 ครั้ง

ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 95 ครั้ง

ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์ (ม.3)

Creator ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

เปิดดู 71 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR