รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
ลำดับ โรงเรียน จำนวนบทเรียน จำนวนการเข้าถึง จำนวนแบบทดสอบ ดูสถิติ
1 ไทยรัฐวิทยา 14 1 104 1
2 อนุบาลบ้านหนองคล้า 22 902 15
3 อนุบาลจันทบุรี 11 1,950 9
4 สฤษดิเดช 102 9,223 115
5 วัดไผ่ล้อม 3 409 2
6 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 13 1,082 6
7 วัดโป่งแรด 4 1,291 3
8 วัดโขมง 8 376 2
9 วัดโขดหอย 7 569 3
10 วัดแสลง 5 943 3
11 วัดแก่งหางแมว 6 421 5
12 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 6 569 2
13 วัดเสม็ดงาม 7 1,176 4
14 วัดเนินโพธิ์ 4 530 3
15 วัดเนินสูง 5 440 3
16 วัดเนินยาง 8 291 4
17 วัดเขาวงกต 8 941 3
18 วัดเขาน้อย 2 214 1
19 วัดเกาะโตนด 14 1,273 9
20 วัดเกาะตะเคียน 9 414 0
21 วัดเกาะขวาง 6 304 1
22 วัดหมูดุด 4 218 1
23 วัดหนองไทร 6 451 3
24 วัดหนองแหวน 12 617 21
25 วัดหนองสีงา 3 294 4
26 วัดหนองบัว 11 640 2
27 วัดหนองคัน 1 238 4
28 วัดสิงห์ 13 1,537 5
29 วัดสามผาน 3 896 3
30 วัดวังหิน 3 293 2
31 วัดรำพัน 5 58 2
32 วัดพลับพลา 3 544 4
33 วัดพลับ 5 458 0
34 วัดบูรพาพิทยาราม 132 1,422 3
35 วัดนายายอาม 3 215 3
36 วัดนาซา 7 746 3
37 วัดทุ่งเบญจา 6 21 2
38 วัดท่าแคลง 7 400 2
39 วัดท่าศาลา 8 224 1
40 วัดทองทั่ว 8 1,112 5
41 วัดดอนตาล 6 870 3
42 วัดช้างข้าม 14 764 4
43 วัดจันทนาราม 10 431 7
44 วัดคลองขุด 6 1,143 4
45 วัดคมบาง 7 1,315 2
46 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 3 429 3
47 วัดขุนซ่อง 20 1,277 20
48 บ้านโป่งวัว 11 588 4
49 บ้านโคกวัด 17 344 10
50 บ้านแก้ว 4 507 1
51 บ้านแก่งน้อย 5 854 2
52 บ้านเนินดินแดง 5 473 1
53 บ้านเนินจำปา 7 31 7
54 บ้านเจ้าหลาว 3 394 3
55 บ้านเขาแก้ววิทยา 25 1,368 9
56 บ้านเขามะปริง 4 768 1
57 บ้านห้วงกระแจะ 9 774 2
58 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 6 233 1
59 บ้านหนองบัวทอง 13 280 2
60 บ้านสังข์ทอง 5 512 5
61 บ้านสะพานเลือก 8 735 4
62 บ้านศรัทธาตะพง 11 400 2
63 บ้านวังไม้แดง 47 4,459 57
64 บ้านวังอีแอ่น 12 1,143 7
65 บ้านวังปลา 0 0 1
66 บ้านยางระหง 8 492 4
67 บ้านมาบโอน 4 224 3
68 บ้านประแกต 5 375 2
69 บ้านบ่อไฟไหม้ 1 362 1
70 บ้านท่าแฉลบ 3 571 2
71 บ้านตาเลียว 112 11,600 131
72 บ้านต้นกระบก 18 728 9
73 บ้านซอยสอง 3 668 4
74 บ้านชำโสม 6 1,280 2
75 บ้านช่องกะพัด 21 625 5
76 บ้านคลองลาว 12 723 4
77 บ้านคลองน้ำใส 7 1,450 4
78 บ้านคลองครก 22 744 24
79 บ้านคลองกะพง 6 367 3

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By www.chan1.net