คลังสื่อสุขศึกษาและพลศึกษา
แผนวัดและประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)

Creator ศานติ โตกทอง

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รร.วัดนาซา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)

Creator กุลณัฐ บางเหลือง

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาซา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)

Creator กุลณัฐ บางเหลือง

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1)

Creator ศานติ โตกทอง

เปิดดู 8 ครั้ง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านช่องกะพัด

สุขศึกษาและพลศึกษา 

Creator ณัฐพงษ์ จันทเพ็ชร์

เปิดดู 9 ครั้ง

ระบบสืบพันธ์เพศชาย

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6)

Creator พงศ์เทพ ใจอ่อน

เปิดดู 6 ครั้ง

การเดาะลูกตร้อด้วยข้างเท้าด้านใน (ลูกแป) โรงเรียนบ้านโป่งวัว

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

Creator อรรถพล สุขสบาย 

เปิดดู 6 ครั้ง

การส่งลูกในกีฬาแฮนด์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1)

Creator ศานติ โตกทอง

เปิดดู 9 ครั้ง

เลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)

Creator ตรีภพ อ้วนพรมมา

เปิดดู 12 ครั้ง

วิชาพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)

Creator ปกรณ์ ศรีคงจันทร์

เปิดดู 6 ครั้ง

วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

Creator ณัฐพงษ์ จันทเพ็ชร์

เปิดดู 8 ครั้ง

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิธีการเลือกซื้ออาหาร

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 4 ครั้ง

การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 97 ครั้ง

อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 144 ครั้ง

อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 117 ครั้ง

เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

Creator ธงชัย สุลัย

เปิดดู 181 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)

Creator ศรัณย์ ชนะชัย

เปิดดู 58 ครั้ง

วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุล

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

Creator ธงชัย สุลัย

เปิดดู 87 ครั้ง

หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)

Creator ศรัณย์ ชนะชัย

เปิดดู 49 ครั้ง

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)

Creator ศรัณย์ ชนะชัย

เปิดดู 90 ครั้ง

หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.3)

Creator ศรัณย์ ชนะชัย

เปิดดู 89 ครั้ง

วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

Creator ธงชัย สุลัย

เปิดดู 91 ครั้ง

HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง (ต้นฉบับ)

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 92 ครั้ง

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดอมรินทราราม

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 92 ครั้ง

คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 101 ครั้ง

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านน้ำโจน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 49 ครั้ง

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 95 ครั้ง

คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนคลองบางน้ำจืด

สุขศึกษาและพลศึกษา (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 111 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR