คลังสื่อ
วงดุริยางค์เยาวชนจังหวัดจันทบุรี

 (ทุกระดับชั้น)

Creator โกเมท มิ้นคง

เปิดดู 3 ครั้ง

ตัวอย่างผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR