คลังสื่อคู่มือการใช้งาน
คู่มือ ITA 2024

คู่มือการใช้งาน 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 21 ครั้ง

การใช้งาน obec content center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 84 ครั้ง

การอัปโหลดสื่อการสอน และใบงานขึ้นในระบบ Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 68 ครั้ง

การสร้างสื่อ Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 67 ครั้ง

แนะนำการใช้งานระบบ OBEC Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 60 ครั้ง

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน Obec Content Center

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 68 ครั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน OBEC Content Center | สำหรับระบบ iOS

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 55 ครั้ง

"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 60 ครั้ง

สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้าใจง่าย

คู่มือการใช้งาน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 65 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR