คลังสื่อประวัติศาสตร์
แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator ธเนศ พาหิระ

เปิดดู 11 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ 

Creator ธเนศ พาหิระ

เปิดดู 11 ครั้ง

ร่องรอยทางโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator ธนัท พัฒนภิรมย์

เปิดดู 6 ครั้ง

ไหว้พระวัดแก่งน้อยชั้นป.3 บ้านแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator ฐิตินันท์ ธนตุ่น

เปิดดู 3 ครั้ง

อาณาจักรอยุธยา

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ห่มฟ้า โอวาท

เปิดดู 4 ครั้ง

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator ณัทฐกานต์ สำโรง

เปิดดู 5 ครั้ง

การนับศักราช

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator สุพารัชฏ์  ปักษี

เปิดดู 8 ครั้ง

แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator วารุณี ศรีคงรักษ์

เปิดดู 271 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ณิชาภา ทองเปรม

เปิดดู 610 ครั้ง

ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator นรีกานต์ เสาวรส

เปิดดู 504 ครั้ง

รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator พัชรมน ตันตวาที

เปิดดู 1151 ครั้ง

1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator จุรารัตน์ เย็นวัฒนา

เปิดดู 341 ครั้ง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator เจษฎา ถังเงิน

เปิดดู 204 ครั้ง

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator ธนัท พัฒนภิรมย์

เปิดดู 243 ครั้ง

ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรประภา หอมวิเศษ

เปิดดู 1032 ครั้ง

หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator เอกพล ชาประวัง

เปิดดู 284 ครั้ง

ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator Pornnarong Supkong

เปิดดู 119 ครั้ง

วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพลับบางกะจะ

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ณัฐวดี รักความชอบ

เปิดดู 132 ครั้ง

ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator ณรงค์กร ท่าม่วง

เปิดดู 1237 ครั้ง

ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ฐิติญากรณ์ พานิชการ

เปิดดู 695 ครั้ง

ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator วรรณิศา ปานศรี

เปิดดู 883 ครั้ง

ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator ปัญจพร ลากูล

เปิดดู 362 ครั้ง

ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator เกียรติศักดิ์ สำราญ

เปิดดู 140 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator กษรัช กษรัช

เปิดดู 253 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator กุลพัชร ศิรินานุวัฒน์

เปิดดู 298 ครั้ง

ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator อัจฉรินทร์ นุ่มก่วน

เปิดดู 252 ครั้ง

แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 252 ครั้ง

โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 224 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 220 ครั้ง

เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 254 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธคยาราม)

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

เปิดดู 599 ครั้ง

โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator อำพร อำมะรึก

เปิดดู 164 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator ธนกฤต บรรจง

เปิดดู 126 ครั้ง

๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

Creator ศศิประภา อาจคำพัน

เปิดดู 211 ครั้ง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมืองจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator รัตนาภรณ์ พรประศาสน์สุข

เปิดดู 340 ครั้ง

ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator ฐิตินันท์ ธนตุ่น

เปิดดู 722 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator นิสารัตน์ เกี้ยงกรแก้ว

เปิดดู 241 ครั้ง

วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator พัชรนิดา บรรเทาวงษ์

เปิดดู 674 ครั้ง

ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator สุพรรณี อินทรโสภา

เปิดดู 769 ครั้ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 605 ครั้ง

ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator สุรีย์ ศรีทองคำ

เปิดดู 544 ครั้ง

ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์ (ม.3)

Creator ภูริทัต  เจริญเมือง

เปิดดู 748 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ปัทมาภรณ์. ลิ้มพงษ์ประเสริฐ

เปิดดู 915 ครั้ง

อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พีรพล วงศ์ศรีเทพ

เปิดดู 301 ครั้ง

ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator สุภาพร โลหากาศ

เปิดดู 221 ครั้ง

ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator วัชณี ศรีคงรักษ์

เปิดดู 214 ครั้ง

1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator ณิชพร พฤกษาชัยพร

เปิดดู 167 ครั้ง

เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator สุพารัชฏ์  ปักษี

เปิดดู 774 ครั้ง

สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ยิ่งยศ เกตจินดา

เปิดดู 790 ครั้ง

พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 410 ครั้ง

สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator พิชชาวรรณ​ คำรอต

เปิดดู 538 ครั้ง

1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน้อยท่าแฉลบ)

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator สหรัฐ เอี่ยมสำอางค์

เปิดดู 256 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความคมชัดใหม่

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator ไพศาล กิจจานนท์

เปิดดู 649 ครั้ง

1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเรียนบ้านคลองครก

ประวัติศาสตร์ (ม.3)

Creator ธนากร เมืองศรีสุข

เปิดดู 344 ครั้ง

แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัดเกาะตะเคียน"

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator วิยดา แก้วมาก

เปิดดู 268 ครั้ง

เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator นิชานันท์ บุรวัชระไชย

เปิดดู 274 ครั้ง

จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ภัชธชา โรจนสิรี

เปิดดู 265 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ภัชธชา โรจนสิรี

เปิดดู 226 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์บุญแจ่มฟ้า

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ธีระพล นิโลตบล

เปิดดู 229 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ภัชธชา โรจนสิรี

เปิดดู 146 ครั้ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator สุดารัตน์ แรตกระโทก

เปิดดู 181 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator ฤทัยภัค  สกุลพราห์ม

เปิดดู 115 ครั้ง

ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

Creator วิลาวัลย์ ช้อยเชื้อดี

เปิดดู 247 ครั้ง

วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ม.2)

Creator ไพศาล กิจจานนท์

เปิดดู 154 ครั้ง

หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พัฒนศักดิ์ หอยสังข์

เปิดดู 376 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator รักชนก โสภักต์

เปิดดู 911 ครั้ง

วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์ (ป.1)

Creator สุปราณี มาราศรี

เปิดดู 171 ครั้ง

๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแม่ตะเคียน)

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator อุษา ขมสนิท

เปิดดู 166 ครั้ง

ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator นุสรา ผ่องมณี

เปิดดู 657 ครั้ง

โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator ชูศักดิ์ พลขันธ์

เปิดดู 164 ครั้ง

รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator วิไลวรรณ ทับที่สุด

เปิดดู 263 ครั้ง

รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator พิมสุดา บุญเกิด

เปิดดู 148 ครั้ง

วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator โกศล เมฆเวียน

เปิดดู 154 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ลลิตา ภู่เพ่ง

เปิดดู 155 ครั้ง

ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator แสงเดือน บุญอภัย

เปิดดู 134 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator พีรพล คุมพรรค

เปิดดู 311 ครั้ง

พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

Creator รัตนาภรณ์ ศุภพร

เปิดดู 145 ครั้ง

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

Creator ณัฐวดี รักความชอบ

เปิดดู 280 ครั้ง

หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวานหินโบราณ 3D

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator ธีรพงศ์ อุดม

เปิดดู 710 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้อยสามผาน)

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator กฤษฎา  วงศ์จันทร์

เปิดดู 658 ครั้ง

ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator พัชราภาว์ ดวงจันทร์

เปิดดู 599 ครั้ง

คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

Creator ธารทิพย์ พ่วงจีน

เปิดดู 309 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator รัตนาภรณ์ พรประศาสน์สุข

เปิดดู 777 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator ปัญจพร ลากูล

เปิดดู 181 ครั้ง

ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

Creator วินัยพร จำนงนิตย์

เปิดดู 308 ครั้ง

หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator วัชณี ศรีคงรักษ์

เปิดดู 144 ครั้ง

"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator พศวีร์ ศรีพิกุล

เปิดดู 402 ครั้ง

เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator ฐิติญากรณ์ พานิชการ

เปิดดู 110 ครั้ง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

Creator ณัฐิยา สกลไชย

เปิดดู 107 ครั้ง

ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator ธนวัฒน์ นนทศักดิ์

เปิดดู 355 ครั้ง

หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

Creator ธีรพงศ์ อุดม

เปิดดู 184 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 109 ครั้ง

ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator หยาดฝน เดชโอภาส

เปิดดู 685 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 115 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR