คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประถม 6
สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สรรัตน์ เลิศธัญญา

เปิดดู 5 ครั้ง

เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สุพิชญา พุทธรักษา

เปิดดู 17 ครั้ง

วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator กุลณัฐ บางเหลือง

เปิดดู 3 ครั้ง

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ศรัณยู โพธิวรรณ์

เปิดดู 3 ครั้ง

การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 103 ครั้ง

ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 98 ครั้ง

การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator พิชชา คืนดี

เปิดดู 105 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator ภัฐธีรา อินทรักษา

เปิดดู 99 ครั้ง

อาหารและสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator นารีรัตน์ สิทธิพรหมมา

เปิดดู 101 ครั้ง

อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 117 ครั้ง

เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator สมฤทัย คุ้มสกุล

เปิดดู 97 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

Creator กนกวรรณ ผลารุจิ

เปิดดู 38 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR