คลังสื่อ
มัคคุเทศก์น้อยพาทัวร์ในขุนซ่อง

 (ทุกระดับชั้น)

Creator สุพารัชฏ์  ปักษี

เปิดดู 3 ครั้ง

มัคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านซอยสองฯ

 (ทุกระดับชั้น)

Creator เสาวภาคย์ สำอางค์

เปิดดู 5 ครั้ง

มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดรำพันฯ (โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู)

 (ทุกระดับชั้น)

Creator ห่มฟ้า โอวาท

เปิดดู 8 ครั้ง

มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

 (ม.2)

Creator ธีระพล นิโลตบล

เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR