คลังสื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เด็กอวดดี ตอนมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดทองทั่ว จันทบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 6 ครั้ง

เยาวชน CYWS กับภาพความทรงจำ | C BAND CAMP

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 4 ครั้ง

เยาวชน CYWS กล่าวความรู้สึกในกิจกรรมเล่าเรื่องเมืองจันท์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

มารช์เมืองจันท์ : วงดุริยางค์เยาวชนจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงการมัคคุเทศก์น้อย กล้าคิด กล้าทำ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

การทดลองบ้านนักวิทย์น้อย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR