คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประถม 1
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator สุภาพร ทองแก้ว

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องเปิดโลกการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องส่วนประกอบของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator ปณิตา วรัจฉรียกุล

เปิดดู 2 ครั้ง

สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR