คลังสื่อ
นักรบ 800 THE EIGHT HUNDRED - หนังเต็ม HD (Phranakornfilm Official)

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

ฉลาดเกมส์โกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองคัน

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

Secret of Classrcom M.3/1 ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

กลโกง 2020 ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

อาชวะ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดท่าแคลง

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ที่ว่าง(พิเศษ) ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ปัจจัย ๕ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาโป่งเกตุ

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

เพราะเธอ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

จิตอาสาชวนน้องสร้างงาน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดสามผาน

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

CHEAT TEST ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านต้นกระบก

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

เด็กยุคใหม่หัวใจสุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองครก

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ขอโทษโพย ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านเขามะปริง

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

คนที่(ไม่)คู่ควร ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านแก้ว

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

เ(ก)รียนโกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

เด็กดีศรีโป่งวัว ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านโป่งวัว

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

นิทานต้านทุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 1 ครั้ง

The Time ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองบัว

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

NO เลือกไม่ เพื่อ ใช่ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

Message สื่อรักแทนใจ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

Fighting Man สู้เพื่อฝัน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาราม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

โรงเรียนวัดพลับพลา The Movie

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

น้ำนม น้ำใจ ไม่โกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านแก้ว

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

เด็กดีมีวินัย ใครก็รัก ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองครก

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

จุดเปลี่ยน (The transition) ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านต้นกระบก

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านตาเลียว

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ไม่แซงคิวก็เร็วได้ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

ขยะ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

กลโกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองแหวน

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 1 ครั้ง

หน้าที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองกะพง

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 1 ครั้ง

พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองคัน

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

เกือบสายเกินไป ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดท่าศาลา

 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

เกรซี่และชิปปี้เพื่อนรัก ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดดอนตาล

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตตอนการทำเวร

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 1 ครั้ง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

รับ - ผิด - ชอบ (หนังสั้นเด็กวัดจันทนารามฯ)

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

The Winer (ภาพยนตร์สั้นบ้านคลองลาว)

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม

 (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 2 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR