คลังสื่อคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เรื่องเศษส่วน ป.3

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator เรืองลดา แสงประเสริฐ

เปิดดู 4 ครั้ง

การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

คณิตศาสตร์ (ม.1)

Creator สุวิมล หรรษาพันธ์ุ

เปิดดู 4 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.4 ครูป่าน

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator ทัศนีย์ จันทรเทพ

เปิดดู 18 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ป. 4

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator ณัฐธิดา ดาวกระจ่าง

เปิดดู 10 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์ (ม.3)

Creator มาริษา เอี่ยมสกุล

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดเเละประเมินผล คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator ทัศนีย์ จันทรเทพ

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์

เปิดดู 4 ครั้ง

ค่ากลางของข้อมูล ม.3

คณิตศาสตร์ (ม.3)

Creator พงษ์นรินทร์ ฐิตานนท์

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator กัญญาวีร์ สุรศัพท์

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดและแระเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator ณิชามน คลังสุวรรณ

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

Creator กัญญาวีร์ สุรศัพท์

เปิดดู 8 ครั้ง

แบบวัดผลคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ศิวิไล เมฆวิเชียร

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator นงนุช ตันเกษม

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผลสพปจันทบุรี เขต1คณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator ณัฐวุฒิ แก้วกลาย

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator นงนุช ตันเกษม

เปิดดู 10 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ศิวิไล เมฆวิเชียร

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

คณิตศาสตร์ (ม.3)

Creator มาริษา เอี่ยมสกุล

เปิดดู 5 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ : รร.บ้านสังข์ทอง

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ภานุพงศ์ นพเสถียร

เปิดดู 8 ครั้ง

เศษส่วน และทศนิยม ป.4

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator สุชาดา ประชุมสุข

เปิดดู 4 ครั้ง

ขบวนการนักรบ (การลบจำนวนเต็ม)

คณิตศาสตร์ (ม.1)

Creator ทัศนีย์ จันทรเทพ

เปิดดู 5 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเศษส่วน

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator ณัฐธิดา ดาวกระจ่าง

เปิดดู 5 ครั้ง

ร้อยละ

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ศิวิไล เมฆวิเชียร

เปิดดู 6 ครั้ง

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator ณัฐวุฒิ แก้วกลาย

เปิดดู 6 ครั้ง

เศษส่วนแท้ และเศษส่วนเกิน

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator สุทธญาณ์ สมบุญ

เปิดดู 7 ครั้ง

การบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator สรกฤช บุญศิริ

เปิดดู 5 ครั้ง

การสอนคณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์ (ม.1)

Creator นงนุช ตันเกษม

เปิดดู 9 ครั้ง

เศษส่วน ป.3

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator เรืองลดา แสงประเสริฐ

เปิดดู 4 ครั้ง

กัญญาวีร์ สุรศัพท์

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator กัญญาวีร์ สุรศัพท์

เปิดดู 4 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ป.5

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์

เปิดดู 6 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ป.3

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator ปนิดา ศรีคงรักษ์

เปิดดู 5 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator มาริษา เอี่ยมสกุล

เปิดดู 6 ครั้ง

การลบทบสิบ (เวทย์คณิต) EP2

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.3

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.2

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

ตัวอย่างการบวกแบบทดจุด | เวทย์คณิต Part 2

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

ตัวอย่างการบวกแบบทดจุด | เวทย์คณิต Part 1

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 3 ครั้ง

บาร์โมเดลแบบ Comparsion Model

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

ฝึกคิดฝึกทำบาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

เวทย์คณิต : การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทศณิต)

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 3 ครั้ง

เวทย์คณิต : การบวกแบบเวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทย์คณิต) การบวกแบบมีตัวห้อย EP.1

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

เวทย์คณิต | การลบด้วยวิธีทบสิบ

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 5 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Modee)

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้บาร์โมเดล | Part- Whole Model

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการลบโดยใช้บาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกแบบบาร์โมเดล

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 2 ครั้ง

มารู้จักบาร์โมเดลกันเถอะ (Bar Model)

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

Creator ขวัญฤดี ไชยชาญ

เปิดดู 3 ครั้ง

ทบทวนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 4 ครั้ง

การหาความยาวรอบรูปสีเหลี่ยม

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

ทบทวนเรื่องกราฟเส้น

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

ทำแบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่องสถิติ

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

วิธีการเขียนเศษส่วนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

เรื่องการเขียนทศนิยมเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางค์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ศิริกานดา ยังวุฒิกูล

เปิดดู 4 ครั้ง

สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 108 ครั้ง

การสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 101 ครั้ง

เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 102 ครั้ง

เรขาคณิต

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 97 ครั้ง

การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 105 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator อนัญญา ยิ้มปุย

เปิดดู 163 ครั้ง

จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ (ม.1)

Creator พิทักษ์ สังขรุจน์

เปิดดู 109 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator กุลพัชร ศิรินานุวัฒน์

เปิดดู 103 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ (ป.1)

Creator ศศิพัชร์ แฟงงาม

เปิดดู 111 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator สุรเดช สมเรือน

เปิดดู 104 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator มาลี ศรีสมาน

เปิดดู 106 ครั้ง

การอ่านเวลา

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เขมมิกา นีลมงคล

เปิดดู 105 ครั้ง

การคูณและการหารทศนิยม ป.5

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ณฐา ตุพิมาย

เปิดดู 105 ครั้ง

การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ประภัสสร  โพธิภักดิ์

เปิดดู 103 ครั้ง

การหาตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator กีรติญา ริมกระจ่าง

เปิดดู 108 ครั้ง

การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator ฉัตรชัย คำสุวรรณ

เปิดดู 110 ครั้ง

เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator สุวรรณา นามอินทร์

เปิดดู 106 ครั้ง

การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน ๑,๐๐๐

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator นิรนุช ประนันโต

เปิดดู 139 ครั้ง

จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator พิชชา คืนดี

เปิดดู 110 ครั้ง

การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ (ม.1)

Creator มนัสวี ชาภักดี

เปิดดู 103 ครั้ง

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator วีรยา บัวทอง

เปิดดู 107 ครั้ง

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ศิริรัตน์ วงษ์น้อย

เปิดดู 142 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ (ป.5)

Creator ภูริทัต  เจริญเมือง

เปิดดู 104 ครั้ง

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุช ทะนันไธสง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator ษุภนุช ทะนันไธสง

เปิดดู 105 ครั้ง

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator ฐิติพร ศิลาลอย

เปิดดู 135 ครั้ง

นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator ฐิติพล มีราคา

เปิดดู 108 ครั้ง

การบอกเวลา

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator อลิสา กลิ่นจันทร์

เปิดดู 108 ครั้ง

จำนวนนับ

คณิตศาสตร์ (ป.1)

Creator รุจิรา ปราณี

เปิดดู 175 ครั้ง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ (ม.2)

Creator ภัทราภรณ์ วิจารณ์พล

เปิดดู 100 ครั้ง

ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator สิริพร ยงเพชร

เปิดดู 102 ครั้ง

รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator จรรยา รุ่งโรจน์

เปิดดู 104 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator สุจิตราภา เสงี่ยมทรัพย์

เปิดดู 106 ครั้ง

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นิชกานต์ เหมเวช

เปิดดู 107 ครั้ง

เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ (ม.2)

Creator ศิริรัตน์ กิจชล

เปิดดู 107 ครั้ง

บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 159 ครั้ง

ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 141 ครั้ง

ป3การเงิน(7)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 141 ครั้ง

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 135 ครั้ง

นาฬิกา

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 175 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 174 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 141 ครั้ง

การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 156 ครั้ง

ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 129 ครั้ง

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 140 ครั้ง

ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 115 ครั้ง

ป3การเงิน(4)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 158 ครั้ง

ป.3การเงิน (3)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 142 ครั้ง

ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 110 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 129 ครั้ง

นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 146 ครั้ง

นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 120 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 140 ครั้ง

โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 124 ครั้ง

การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 144 ครั้ง

ป.3การเงิน (1)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 133 ครั้ง

การหาร

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 145 ครั้ง

การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 108 ครั้ง

ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 123 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 169 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (3)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 154 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 115 ครั้ง

ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์ (ป.3)

Creator นาถนรี บำรุงวงษ์

เปิดดู 142 ครั้ง

รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์ (อ.3)

Creator เกศแก้ว ประสิ่งชอบ

เปิดดู 141 ครั้ง

การคูณ

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator เพ็ญประภา​  กล่ำใส

เปิดดู 137 ครั้ง

การคูณเศษส่วน ป.5

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator อาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม

เปิดดู 127 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ (ป.2)

Creator อาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม

เปิดดู 108 ครั้ง

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์ (ม.3)

Creator วิระพรรณ ศรีสรวล

เปิดดู 113 ครั้ง

โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 1

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator ปนัดดา เริ่มรักษ์

เปิดดู 103 ครั้ง

สูตร เศษส่วน

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator ปนัดดา เริ่มรักษ์

เปิดดู 140 ครั้ง

เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator ปนัดดา เริ่มรักษ์

เปิดดู 133 ครั้ง

การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์ (ป.6)

Creator ปนัดดา เริ่มรักษ์

เปิดดู 179 ครั้ง

การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 112 ครั้ง

การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 104 ครั้ง

การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 104 ครั้ง

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์ (ป.4)

Creator อำนาจ เจริญพร

เปิดดู 103 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR