คลังสื่อผลงานส่วนตัว
รายงานผลการสำรวจแวววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานส่วนตัว (ป.5)

Creator มลฑลี วรานนท์จิราโชติ

เปิดดู 2 ครั้ง

แบบบันทึกข้องตกลง (PA) ปี 2567

ผลงานส่วนตัว (ทุกระดับชั้น)

Creator ชาลิสา ชิมโพธิ์คลัง

เปิดดู 3 ครั้ง

ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565-2566

ผลงานส่วนตัว (ทุกระดับชั้น)

Creator ทรงวุฒิ เกิดงาม

เปิดดู 6 ครั้ง

ผลงานคุรุชนคนคุณธรรมปีงบประมาณ 2566 นางนิตยา พงษ์พระเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองครก

ผลงานส่วนตัว (ทุกระดับชั้น)

Creator นิตยา พงษ์พระเกตุ

เปิดดู 10 ครั้ง

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ผลงานส่วนตัว (ป.1)

Creator ดวงใจ สุดใจ

เปิดดู 5 ครั้ง

ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

ผลงานส่วนตัว (ทุกระดับชั้น)

Creator มาลินี หมื่นไวย์

เปิดดู 4 ครั้ง

ประสบการณ์การออกแบบภาพแปรขบวนวง Marching Band

ผลงานส่วนตัว 

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR