คลังสื่อComputer
คอมพิวเตอร์ เรื่องภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี

Computer (ม.1)

Creator ปวีณา อัตถาหาร

เปิดดู 4 ครั้ง

การแปรงฟันที่ถูกวิธีป้องกันฟันผุ

Computer (ม.1)

Creator เกศมณี อยู่จำเนียร

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักการทำงานของภาพกราฟิก

Computer (ม.3)

Creator ณรงค์ศักดิ์ วะโร

เปิดดู 34 ครั้ง

ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 60 ครั้ง

การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา

Computer (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 105 ครั้ง

หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

Computer (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 54 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

Computer (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 106 ครั้ง

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 70 ครั้ง

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Computer (ม.3)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 67 ครั้ง

ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

Computer (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 60 ครั้ง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 54 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR