คลังสื่อศิลปะ
นวัตกรรมศิลปะ

ศิลปะ (ป.4)

Creator สมาพร วิเศษ

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผล (วิชาศิลปะป.1-ม.3)

ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)

Creator สมาพร วิเศษ

เปิดดู 10 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)

Creator สมาพร วิเศษ

เปิดดู 32 ครั้ง

วงจรสี

ศิลปะ (ป.4)

Creator สมาพร วิเศษ

เปิดดู 10 ครั้ง

ดนตรีพื้นเมือง | ดนตรีพื้นเมืองภาคต่างๆของไทย

ศิลปะ (ป.5)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 3 ครั้ง

การวาดภาพแสงและเงา

ศิลปะ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

การวาดภาพลายเส้น

ศิลปะ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

เรื่องความสมดุลขอลภาพ

ศิลปะ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

ฝึกการวาดภาพวิว

ศิลปะ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

การวาดภาพสัตว์จากตัวเลข

ศิลปะ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

การวาดภาพปูและการสร้างสรรค์จิตนาการ

ศิลปะ (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 3 ครั้ง

ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 104 ครั้ง

ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

ทัศนธาตุ

ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ (ป.6)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 99 ครั้ง

แรงและพลังงาน

ศิลปะ (อ.3)

Creator เกศแก้ว ประสิ่งชอบ

เปิดดู 94 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR