คลังสื่อดนตรีไทย
ประเภทของดนตรีไทย

ดนตรีไทย (ป.1)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 2 ครั้ง

เทคนิกการร้องและการประเมินดนตรี

ดนตรีไทย (ม.2)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 2 ครั้ง

ประเภทของวงดนตรีไทย

ดนตรีไทย (ม.1)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 2 ครั้ง

อิทธิพลทางดนตรี

ดนตรีไทย (ม.3)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 2 ครั้ง

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

ดนตรีไทย (ป.5)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 2 ครั้ง

วิวัฒนาการดนตรีไทย

ดนตรีไทย (ม.3)

Creator พิมล สุขมูล

เปิดดู 2 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR