คลังสื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มัธยม 1
การวัดและการประเมินผล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ปวีณา อัตถาหาร

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator กฤษกรณ์ แมนไธสง

เปิดดู 5 ครั้ง

การหดและขยายตัวของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ณัฐพร ทองบุญนะ

เปิดดู 7 ครั้ง

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator กฤษกรณ์ แมนไธสง

เปิดดู 6 ครั้ง

เรื่องธาตุกัมมันตรังสี วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พัณณิตา ว่องไวเมธี

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

การละลายของสารในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 106 ครั้ง

ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 107 ครั้ง

การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator พรณรงค์ ทรัพย์คง

เปิดดู 100 ครั้ง

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

Creator ธีรยุทธ ยมหา

เปิดดู 75 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR