Bio-O-Yeah [by Mahidol] มารู้จัก DNA กันเถอะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น เปิดดู 2 ครั้ง


Creator : พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    

อะไรคือ DNA และ DNA เราได้รับมาจากไหน ทำไมเราถึงหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่ ทำไมบางคนผิวดำ บางคนผิวขาว อะไรคือตัวกำหนดสิ่งเหล่านี้กันนะ และถ้าเราเอา DNA ของหนู มาผสมกับ DNA ของหิ่งห้อยมันจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้ในรายการ Bio O-Yeah พี่แทนและน้องเหนือจะพาเพื่อน ๆ มาร่วมค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ใน DNA กัน ในตอน “มาจักรู้จัก DNA กันเถอะ”

รู้หรือไม่? หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิต คือ การสืบพันธุ์
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ โดยจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของตนเองไปสู่รุ่นลูกหลาน ซึ่งลักษณะต่างๆ ที่ว่านั้นถูกเก็บไว้ในสิ่งที่เรียกว่า “สารพันธุกรรม”

สารพันธุกรรมจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ สารพันธุกรรมจะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปด้วย

สารพันธุกรรมในเซลล์สิ่งมีชีวิตเรียกรวมว่า กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ดีเอ็นเอ (DNA – deoxyribonucleic acid)
2. อาร์เอ็นเอ (RNA – ribonucleic acid)


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 105 ครั้ง
แบบวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 1 ครั้ง
สมบัติของดิน...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 120 ครั้ง
การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 106 ครั้ง
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 103 ครั้ง
ระบบทางเทคโนโลยี...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 95 ครั้ง
การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 98 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 38 ครั้ง
คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 133 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร ป.6...
บ้านโป่งวัว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 57 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
การแบ่งเซลล์ (Miosis)...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 78 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ เรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากก...
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)
เปิดดู 5 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 5 ครั้ง
คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 93 ครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 73 ครั้ง
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 100 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)
เปิดดู 3 ครั้ง
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
ดวงจันทร์กาลิเลียน บริวารของดาวพฤหัสบดี...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 2 ครั้ง
การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 103 ครั้ง
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
พืช...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 127 ครั้ง
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)
เปิดดู 99 ครั้ง
คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรร...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 134 ครั้ง
หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อค...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 39 ครั้ง
การใช้เมาส์ ...
โรงเรียนวัดจันทนาราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
แรงแม่เหล็กป.3...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)
เปิดดู 3 ครั้ง
สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง กา...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.4)
เปิดดู 101 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเ...
โรงเรียนวัดเนินยาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 9 ครั้ง
EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 73 ครั้ง
อุปราคา...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 116 ครั้ง
แผนที่ดาว...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 120 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ (โซ่อา...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 4 ครั้ง
คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 72 ครั้ง
การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ...
วัดนายายอาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 68 ครั้ง
น้ำขึ้นน้ำลง...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 94 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
ข้างขึ้นข้างแรม...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 99 ครั้ง
สัตว์รอบตัวเรา...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 99 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต...
โรงเรียนบ้านคลองครก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
วัฏจักรของน้ำ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 103 ครั้ง
คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบ...
สฤษดิเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.3)
เปิดดู 115 ครั้ง
ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)...
บ้านตาเลียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)
เปิดดู 113 ครั้ง
การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม (Ab...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 105 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform