บทเรียนที่ได้ความนิยมจากผู้เรียน
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 1,174 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดคมบาง รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 1,083 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านชำโสม ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 988 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 5 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 868 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 6 โรงเรียนวัดโป่งแรด ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 854 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 7 โรงเรียนวัดคลองขุด ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 826 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 8 โรงเรียนวัดเขาวงกต สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 745 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 9 โรงเรียนวัดขุนซ่อง เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 736 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 731 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 11 โรงเรียนวัดทองทั่ว ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 726 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 12 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์ ม.3

 เปิดดู 691 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 686 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 657 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 15 โรงเรียนวัดแสลง ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 644 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 16 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวานหินโบราณ 3D

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 641 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 17 โรงเรียนบ้านเขามะปริง ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 630 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 18 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 628 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 19 โรงเรียนวัดสามผาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้อยสามผาน)

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 614 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 20 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความคมชัดใหม่

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 607 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 21 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 570 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 22 โรงเรียนวัดนาซา ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 569 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 23 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 569 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 24 โรงเรียนวัดสิงห์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธคยาราม)

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 558 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 25 โรงเรียนวัดดอนตาล สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 515 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 26 โรงเรียนบ้านซอยสอง ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 511 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 27 โรงเรียนวัดสิงห์ วัดเขาพลอยแหวาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

 เปิดดู 510 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 28 โรงเรียนวัดหนองบัว ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 474 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 29 โรงเรียนวัดช้างข้าม "ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 387 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 30 โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1 พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 381 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 31 โรงเรียนบ้านคลองลาว หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 351 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 32 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 334 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 33 โรงเรียนบ้านต้นกระบก ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 334 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 34 โรงเรียนบ้านยางระหง 1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 319 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 35 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมืองจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 311 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 37 โรงเรียนบ้านแก้ว ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 294 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 38 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 276 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 39 โรงเรียนวัดโขดหอย ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 275 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 40 โรงเรียนบ้านโป่งวัว คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์ ป.2

 เปิดดู 274 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 41 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 266 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 42 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 252 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 43 โรงเรียนวัดพลับ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 251 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 44 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัดเกาะตะเคียน"

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 251 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 46 โรงเรียนวัดโขมง แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 244 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 47 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 243 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 48 โรงเรียนวัดพลับพลา รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 239 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 49 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 232 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 51 โรงเรียนบ้านคลองกะพง เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 230 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 52 โรงเรียนวัดเกาะขวาง ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 230 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 54 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 222 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 55 โรงเรียนบ้านมาบโอน แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 220 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 57 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 205 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ -

 เปิดดู 203 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 59 โรงเรียนบ้านวังหิน โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 203 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 60 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 201 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 61 โรงเรียนบ้านโคกวัด ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 198 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 62 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 192 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 63 โรงเรียนวัดเนินสูง ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 192 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 64 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

ประวัติศาสตร์ ป.2

 เปิดดู 189 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 66 โรงเรียนสฤษดิเดช ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 3 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 49 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 67 โรงเรียนสฤษดิเดช ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอน 1 ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 36 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 68 โรงเรียนสฤษดิเดช ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 35 ครั้ง | ดูสถิติ 

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By www.chan1.net