บทเรียนที่ได้ความนิยมจากผู้เรียน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 1,289 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดคมบาง รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 1,196 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ้านชำโสม ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 1,080 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 4 โรงเรียนวัดโป่งแรด ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 949 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 5 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 946 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 6 โรงเรียนวัดคลองขุด ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 942 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 819 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 8 โรงเรียนวัดขุนซ่อง เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 812 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 9 โรงเรียนวัดเขาวงกต สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 808 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 10 โรงเรียนวัดทองทั่ว ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 794 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์ ม.3

 เปิดดู 791 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 12 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวานหินโบราณ 3D

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 757 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 749 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 730 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 15 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 728 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 16 โรงเรียนวัดแสลง ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 717 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 17 โรงเรียนวัดสามผาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้อยสามผาน)

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 697 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 18 โรงเรียนบ้านเขามะปริง ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 672 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 19 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความคมชัดใหม่

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 668 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 20 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 643 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 21 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 635 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 22 โรงเรียนวัดสิงห์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธคยาราม)

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 633 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 23 โรงเรียนวัดนาซา ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 616 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 24 โรงเรียนวัดสิงห์ วัดเขาพลอยแหวาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

 เปิดดู 573 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 25 โรงเรียนบ้านซอยสอง ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 568 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 26 โรงเรียนวัดดอนตาล สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 561 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 27 โรงเรียนวัดหนองบัว ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 520 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 28 โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1 พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 449 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 29 โรงเรียนวัดช้างข้าม "ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 417 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 30 โรงเรียนบ้านคลองลาว หมู่บ้านคลองลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 395 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 31 โรงเรียนบ้านต้นกระบก ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 381 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 32 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมืองจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 377 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 33 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 369 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 35 โรงเรียนบ้านยางระหง 1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 353 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 36 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 338 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 37 โรงเรียนวัดโขดหอย ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 332 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 38 โรงเรียนบ้านโป่งวัว คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์ ป.2

 เปิดดู 330 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 39 โรงเรียนบ้านแก้ว ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 327 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 40 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 324 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 42 โรงเรียนวัดพลับ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 309 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 43 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 302 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 44 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 295 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 45 โรงเรียนวัดโขมง แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 292 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 47 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 287 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 48 โรงเรียนบ้านมาบโอน แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 284 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 49 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัดเกาะตะเคียน"

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 281 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 50 โรงเรียนวัดพลับพลา รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 280 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 51 โรงเรียนวัดเกาะขวาง ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 273 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 52 โรงเรียนบ้านคลองกะพง เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 272 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 53 โรงเรียนบ้านโคกวัด ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 268 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 55 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 263 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 56 โรงเรียนบ้านวังหิน โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 261 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 57 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ ป.5

 เปิดดู 257 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 59 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 241 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 60 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

ประวัติศาสตร์ ป.2

 เปิดดู 238 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 61 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ -

 เปิดดู 236 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 62 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ ป.6

 เปิดดู 235 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 63 โรงเรียนวัดเนินสูง ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์ ป.4

 เปิดดู 221 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 65 โรงเรียนสฤษดิเดช ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 3 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 118 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 66 โรงเรียนสฤษดิเดช ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอน 1 ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 94 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 67 โรงเรียนสฤษดิเดช ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตอนที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 78 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 68 โรงเรียนบ้านคลองลาว แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ป.3

 เปิดดู 50 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 69 โรงเรียนบ้านคลองลาว แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ -

 เปิดดู 38 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 70 โรงเรียนวัดขุนซ่อง การนับศักราช

ประวัติศาสตร์ ม.1

 เปิดดู 22 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 72 โรงเรียนบ้านตาเลียว วัดคลองตาอิน

ประวัติศาสตร์ ป.2

 เปิดดู 12 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 73 โรงเรียนวัดเขาวงกต มัคคุเทศก์น้อย วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม ฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 12 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 74 โรงเรียนวัดรำพัน มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดรำพันฯ (โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 8 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 75 โรงเรียนบ้านคลองลาว บ้านคลองลาว ของคนวังใหม่ ใส่ใจทุก Generation

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

 เปิดดู 7 ครั้ง | ดูสถิติ 

ลำดับที่ 76 โรงเรียนบ้านซอยสอง มัคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านซอยสองฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

 เปิดดู 5 ครั้ง | ดูสถิติ 

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By www.chan1.net