ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ
ประวัติศาสตร์ ป.5 เปิดดู 309 ครั้ง


Creator : ณัฐวดี รักความชอบ

โรงเรียนวัดพลับ


    

วัดนี้ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานที่สำนักพระพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า ได้รับการอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ. 2300 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใช้สถานที่วัดพลับเป็นที่พักทัพ จัดเตรียมกองทัพก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรี เพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าก่อนที่จะยกทัพไปทำการสู้รบ พระองค์ทรงประกอบพิธีบำรุงขวัญทหาร สร้างพระยอดธงแจกจ่าย และนำน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเหล่าทหารหาญ โดยทำพิธีปลุกเสกในพระอุโบสถหลังเก่าโดยภายหลังจากการกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ และจัดการบ้านเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองได้เสด็จกลับมาบูรณะวัดพลับและได้นำพระยอดธงที่เหลือจากการแจกจ่ายทหารก่อนไปทำการรบเข้าบรรจุในพระเจดีย์กลางทรายถวายเป็นพุทธบูชา
ต่อมาเมื่อราชวงศ์จักรีขึ้นครองราชย์เป็นต้นมา พระองค์ทรงใช้น้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพลับทำน้ำพระพุทธมนต์ราชาภิเษกในการเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตรย์ โดยกระทำพิธีที่อุโบสถวัดพลับจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่ใช้อุโบสถหลังเก่าวัดพลับเป็นสถานที่ทำน้ำพระพุทธมนต์ราชาภิเษก แต่การนำน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ในพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ ทางราชการยังใช้น้ำในบ่อนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวันที่เราไปนั้น ได้ดูน้ำอยู่ค่อนข้างลึกแต่ใสมาก เจ้าหน้าที่ท่านนึงได้พยายามช่วยเอาถังตักน้ำในบ่อให้พวกเราได้นำมาปะพรม เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ซึ่งพวกเราที่ไปนั้นรู้สึกปลาบปลื้มยินดีมาก

ในปัจจุบันโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้ว ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1. โบสถ์วัดพลับ วันที่ได้ไปโบสถ์กำลังซ่อมแซมอยู่ แต่ตามประวัตินั้นโบสถ์นี้ใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกมรุธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตรย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

2. เจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ทรงยอดระฆัง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง แม้วันที่ไปน้ำโดยรอบจะมีไม่มากแต่ยังดงามสง่าเป็นอย่างมาก

3. วิหารไม้ อายุนับร้อยปี ภายในเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และมีพระพุทธรูปต่าง ๆ

4. หอไตร เป็นหอไม้ทรงไทย เป็นหอไตรขนาดกลาง อายุเก่าแก่สมัยอยุธยา หลังคา 2 ชั้นทรงจั่ว โครงสร้างไม้ตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง มีระเบียงรอบหอ สร้างอยู่กลางสระน้ำก็เพื่อป้องกันปลวกแมลงเข้ามาทำลายเอกสารให้เสียหาย เดิมใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฏก เมื่อได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปด้านใน รู้สึกได้ว่ามีความร่มเย็น

5 พระปรางค์ สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ สูงประมาณ 20 เมตร องค์พระปรางค์ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ 2 ชั้น มีบันได มีมุขยื่นขึ้นทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนยอดของพระปรางค์ มีการซ้อนชั้น ส่วนยอดสุดตกแต่งด้วยยอดปรางค์ประดับด้วยตรีศูล พระปรางค์ลักษณะนี้ไม่ค่อยพบในภาคตะวันออก

6. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมองลงไปในบ่อจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ด้านล่างมีความใสมาก เมื่อได้สัมผัสกับน้ำที่ตักขึ้นมานั้น รู้สึกได้เลยว่าน้ำเย็นมากเราได้นำน้ำมาปะพรมร่างกายเพื่อความเป็นสิริมงคล


แสดงความคิดเห็น

ชุมชนวัดซอยสอง...
โรงเรียนบ้านซอยสอง
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 568 ครั้ง
คนดีถิ่นโป่งวัว...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 330 ครั้ง
ประวัติวัดเนินยาง...
โรงเรียนวัดเนินยาง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 136 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 115 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์...
โรงเรียนวัดหนองคัน
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 246 ครั้ง
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี...
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 146 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว...
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 295 ครั้ง
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 794 ครั้ง
รักษ์ถิ่นพลับพลา...
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 161 ครั้ง
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี...
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 235 ครั้ง
ย้อนรอยวัดโขดหอย ...
โรงเรียนวัดโขดหอย
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 332 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ...
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 137 ครั้ง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ...
โรงเรียนวัดพลับ
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 309 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์ ...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 50 ครั้ง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด...
โรงเรียนวัดวังหิน
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 208 ครั้ง
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร...
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 287 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 183 ครั้ง
วัดเกาะโตนด...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ (ป.1)
เปิดดู 199 ครั้ง
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 729 ครั้ง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 263 ครั้ง
วัดคลองตาอิน...
โรงเรียนบ้านตาเลียว
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 12 ครั้ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี...
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 643 ครั้ง
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง...
โรงเรียนบ้านยางระหง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 353 ครั้ง
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 338 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้...
โรงเรียนวัดสามผาน
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 697 ครั้ง
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 1289 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 257 ครั้ง
อาณาจักรอยุธยา ...
โรงเรียนวัดรำพัน
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 15 ครั้ง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี...
โรงเรียนวัดแสลง
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 717 ครั้ง
ตามรอยประวัติวัดนางซา...
โรงเรียนวัดนาซา
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 616 ครั้ง
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน...
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 284 ครั้ง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ...
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 201 ครั้ง
ไหว้พระวัดแก่งน้อยชั้นป.3 บ้านแก่งน้อย...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 14 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์ ...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ประวัติศาสตร์
เปิดดู 38 ครั้ง
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 449 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 109 ครั้ง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง...
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ประวัติศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 198 ครั้ง
ออกกำลังกาย...
โรงเรียนวัดแขมหนู
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 131 ครั้ง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค...
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์ (ม.1)
เปิดดู 668 ครั้ง
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 19 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน...
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 146 ครั้ง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค...
โรงเรียนวัดสิงห์
ประวัติศาสตร์ (ป.4)
เปิดดู 633 ครั้ง
รักษ์ถิ่นพลับพลา...
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 280 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 181 ครั้ง
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 110 ครั้ง
(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการก...
โรงเรียนวัดจันทนาราม
ประวัติศาสตร์ (ม.2)
เปิดดู 172 ครั้ง
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้...
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 369 ครั้ง
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 417 ครั้ง
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต...
โรงเรียนบ้านประแกต
ประวัติศาสตร์ (ป.2)
เปิดดู 264 ครั้ง
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 812 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform