ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ
ประวัติศาสตร์ ป.5 เปิดดู 244 ครั้ง


ช่องของ ณัฐวดี รักความชอบ

โรงเรียนวัดพลับ

วัดนี้ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานที่สำนักพระพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า ได้รับการอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ. 2300 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใช้สถานที่วัดพลับเป็นที่พักทัพ จัดเตรียมกองทัพก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรี เพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าก่อนที่จะยกทัพไปทำการสู้รบ พระองค์ทรงประกอบพิธีบำรุงขวัญทหาร สร้างพระยอดธงแจกจ่าย และนำน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเหล่าทหารหาญ โดยทำพิธีปลุกเสกในพระอุโบสถหลังเก่าโดยภายหลังจากการกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ และจัดการบ้านเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองได้เสด็จกลับมาบูรณะวัดพลับและได้นำพระยอดธงที่เหลือจากการแจกจ่ายทหารก่อนไปทำการรบเข้าบรรจุในพระเจดีย์กลางทรายถวายเป็นพุทธบูชา
ต่อมาเมื่อราชวงศ์จักรีขึ้นครองราชย์เป็นต้นมา พระองค์ทรงใช้น้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพลับทำน้ำพระพุทธมนต์ราชาภิเษกในการเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตรย์ โดยกระทำพิธีที่อุโบสถวัดพลับจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่ใช้อุโบสถหลังเก่าวัดพลับเป็นสถานที่ทำน้ำพระพุทธมนต์ราชาภิเษก แต่การนำน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ในพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ ทางราชการยังใช้น้ำในบ่อนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวันที่เราไปนั้น ได้ดูน้ำอยู่ค่อนข้างลึกแต่ใสมาก เจ้าหน้าที่ท่านนึงได้พยายามช่วยเอาถังตักน้ำในบ่อให้พวกเราได้นำมาปะพรม เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ซึ่งพวกเราที่ไปนั้นรู้สึกปลาบปลื้มยินดีมาก

ในปัจจุบันโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้ว ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1. โบสถ์วัดพลับ วันที่ได้ไปโบสถ์กำลังซ่อมแซมอยู่ แต่ตามประวัตินั้นโบสถ์นี้ใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกมรุธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตรย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

2. เจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ทรงยอดระฆัง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง แม้วันที่ไปน้ำโดยรอบจะมีไม่มากแต่ยังดงามสง่าเป็นอย่างมาก

3. วิหารไม้ อายุนับร้อยปี ภายในเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และมีพระพุทธรูปต่าง ๆ

4. หอไตร เป็นหอไม้ทรงไทย เป็นหอไตรขนาดกลาง อายุเก่าแก่สมัยอยุธยา หลังคา 2 ชั้นทรงจั่ว โครงสร้างไม้ตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง มีระเบียงรอบหอ สร้างอยู่กลางสระน้ำก็เพื่อป้องกันปลวกแมลงเข้ามาทำลายเอกสารให้เสียหาย เดิมใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฏก เมื่อได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปด้านใน รู้สึกได้ว่ามีความร่มเย็น

5 พระปรางค์ สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ สูงประมาณ 20 เมตร องค์พระปรางค์ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ 2 ชั้น มีบันได มีมุขยื่นขึ้นทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนยอดของพระปรางค์ มีการซ้อนชั้น ส่วนยอดสุดตกแต่งด้วยยอดปรางค์ประดับด้วยตรีศูล พระปรางค์ลักษณะนี้ไม่ค่อยพบในภาคตะวันออก

6. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมองลงไปในบ่อจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ด้านล่างมีความใสมาก เมื่อได้สัมผัสกับน้ำที่ตักขึ้นมานั้น รู้สึกได้เลยว่าน้ำเย็นมากเราได้นำน้ำมาปะพรมร่างกายเพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 107 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 127 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 325 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 122 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 547 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 145 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1316 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 165 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 718 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 553 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 605 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 724 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 845 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 244 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
สารคดีตามรอยวัดดอนตาล

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 507 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 268 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 237 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 120 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 811 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 678 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 309 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 598 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 179 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 108 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 977 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 134 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 205 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 179 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 261 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 287 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 649 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 112 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 155 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 381 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team