ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น
ประวัติศาสตร์ ม.3 เปิดดู 692 ครั้ง


ช่องของ ภูริทัต เจริญเมือง

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

๑. ประวัติวัดวังอีแอ่น
วัดวังอีแอ่นแต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านวังอีแอ่น) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ มีพระแถว ท่องแท้ มาประจำอยู่สำนักสงฆ์ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ หลังจากพระแถว ท่องแท้ได้ย้ายออกจากวัด ก็มีพระถวิลมาอยู่ประจำวัดแทน ในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาได้ย้ายจากสำนักสงฆ์เดิม โดยบริจาคที่ให้เป็นอนามัยและมาจัดตั้งสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน โดยช่างไสว ศักดิมงคลเป็นผู้บริจาคถวายที่ประมาณ 20 ไร่ ต่อมาวัดได้ขยายพื้นที่จากการซื้อต่อที่จากป้าติ๊ด (มารดาของคุณประทีป (แดง) เวหะนะรัตน์) และได้สร้างศาลาไม้ (หลังเก่า) ต่อมาวัดได้ทำการแลกที่กับป้าติ่มเพื่อให้พื้นที่วัดเป็นที่ผืนเดียวกัน โดยมีพระที่มาประจำสำนักสงฆ์คือพระเหลง มายกสำนักสงฆ์อยู่ประมาณ 6 ปี หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2524 พระอาจารย์นอม (ทิตาจาโร) ได้มาประจำที่สำนักสงฆ์และเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์ เป็นวัดวังอีแอ่นและมรณภาพในปี พ.ศ. 2528 และเก็บร่างพระอาจารย์ไว้และทำการฌาปนกิจ พ.ศ. 2535 หลังจากนั้น พ.ศ. 2528 พระอาจารย์ฟื้นจากวัดห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มาประมาจำอยู่ที่วัด หลัง พ.ศ. 2528 ต่อมาพระพรหม จากวัดเนินทราย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และปี พ.ศ. 2529 ต่อมา พ.ศ. 2530 พระสมวงค์ ย้ายมาจากวัดบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี ได้มาประจำอยู่วัดวังอีแอ่น พ.ศ. 2539 พระเรวัต ย้ายมาจากจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้มาประจำอยู่วัด และได้สร้างกุฏิ 4 หลัง
ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระครูประภาตสีลาภรณ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว,รองเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมวและเจ้าอาวาสวังอีแอ่นองค์ปัจจุบัน) โดยเริ่มสร้างเมรุ ในปี พ.ศ. 2543 และเริ่มทำศาลาการเปรียญหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2544 แต่ยังรักษาศาลาหลังเดิมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา และศาลาการเปรียญหลังใหม่นั้นสร้างขึ้นโดยการบริจาคของคนในชุมชนและอาศัยความร่วมมือในการสร้างจากคนในชุมชน
ต่อมาทางวัดและคนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างอุโบสถ เพื่อใช้ในการอุปสมบทในชุมชน จึงได้เริ่มทำการสร้างอุโบสถ โดยการวางศิลาฤกษ์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เททองหล่อพระประธาน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และพิธียกช่อฟ้า 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบันวัดวังอีแอ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ในการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง

๒. บุคคลสำคัญ พระอาจารย์นอม (ทิตาจาโร) ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น องค์ที่ ๑
พระอาจารย์ฟื้น ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น องค์ที่ ๒
พระพรหม ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น องค์ที่ 3
พระสมวงค์ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น องค์ที่ ๔
พระเรวัต ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น องค์ที่ ๕
พระครูประภาตสีลาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่นองค์ปัจจุบัน
๓. ที่มาของชื่อ สัญลักษณ์ ประจำวัดวังอีแอ่น
จากการสัมภาษณ์คุณผ่อง ชอบชื่น และคุณพร้อม ประมาณู ถึงสัญลักษณ์ของวัดวังอีแอ่นที่มีรูปช้างเหยียบจระเข้ จากประวัติชื่อหมู่บ้าน วังอีแอ่น มีคำบอกเล่า มีจระเข้อาศัยอยู่ในบริเวณลำคลอง ซึ่งจะมาพักผ่อนบริเวณนี้ เป็นประจำ ซึ่งบริเวณหมู่บ้านวังอีแอ่นมีช้างอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วันหนึ่งช้างได้ลงมากินน้ำตามปกติ แต่ไม่เห็นว่ามีจระเข้นอนอยู่ ทำให้ช้างพลาดไปเหยียบที่หลังของจระเข้ ทำให้จระเข้หลังแอ่น จึงเป็นที่มาของชื่อ บ้านวังอีแอ่นนั้นเอง
๔. โบราณสถานและโบราณวัตถุของวัดวังอีแอ่น มีดังนี้
1. ศาลาไม้ (หลังเก่า) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
2. กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓9
3. เมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕43
4. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544
๕. ขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา งานทอดกฐิน งานเทศน์มหาชาติ ซึ่งทางวัดวังอีแอ่นมีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดวังอีแอ่นเป็นจำนวนมากแสดงความคิดเห็น
กล้วยส้มอารมณ์ดี

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 153 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 252 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 202 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 246 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 855 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 129 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 104 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 275 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 615 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 476 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 192 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 572 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 136 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 133 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 658 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 687 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 335 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 310 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 828 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 200 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 1176 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1332 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 252 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 276 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 234 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 267 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 871 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 737 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 609 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 119 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 1084 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 103 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 387 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 382 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 312 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 570 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 647 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 745 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 155 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team