1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ป.5 เปิดดู 563 ครั้ง


ช่องของ ณิชาภา ทองเปรม

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

คลิปนำเสนอแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัดเกาะโตนด จังหวัดจันทบุรี
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยมูลไส้เดือน โรงเรียนบ้านแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 682 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 246 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ประวัติศาสตร์ในค่ายทหาร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 290 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก้ว
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 139 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
ประวัติศาสตร์ : วัดตะพง จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 219 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 305 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 471 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองบัว
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 552 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 608 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 652 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 271 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 721 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 314 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 329 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 504 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 375 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 188 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 234 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 110 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1322 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 564 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 247 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 563 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 1076 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 121 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 330 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 114 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 117 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 131 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 126 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 247 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 635 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 741 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 601 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 130 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team