1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง
ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 112 ครั้ง


ช่องของ จุรารัตน์ เย็นวัฒนา

โรงเรียนบ้านยางระหง

๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์
เรื่องวัดยางระหง
วัดยางระหง ก่อตั้งโดยพระครูวิมล สาธุวัตร เจ้าอาวาสวัดยางระหงรูปแรกเมื่อปี ๒๕๒๕ โดยมีนายเสงี่ยม ศรีเคลือบ บริจาคที่ดินถวายจำนวน ๗ ไร่ ในหมู่บ้านยางระหง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
๑. ศาลาวัดสาธุวัตร สามัคคีธรรม ส่วนมากชาวบ้านจะมาทำบุญ ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆพร้อมทั้งจะมีการสวดมนต์เย็นในเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๒. โบสถ์ ครูและนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
๓. พระพุทธรูปหลวงพ่อเนรมิตรทันใจแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 217 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 25 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 27 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 533 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 270 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 299 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 73 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรับความค

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 234 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 209 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 63 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วัดเกาะโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวังไม้แดง

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 70 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
หลวงพ่อหนุน อุชุกโก แห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 50 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 26 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติศาสตร์วัดบ้านสิ้ว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... -
เปิดดู 62 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
จารึกโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 71 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
รู้เฟื่องเรื่องคมบาง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 450 ครั้ง
โรงเรียนวัดคมบาง
ชุมชนวัดซอยสอง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 178 ครั้ง
โรงเรียนบ้านซอยสอง
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 55 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 82 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
หอไตรกลางน้ำ วัดตะกาดเง้า | เรื่องราวประวัติศาส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการก

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 27 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 200 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 21 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 65 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
คนดีถิ่นโป่งวัว

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 270 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 82 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ย้อนรอยวัดโป่งแรด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 365 ครั้ง
โรงเรียนวัดโป่งแรด
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดปากทางหนองแหวน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 66 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตึกแดง จังหวัดจัน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 63 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
ตามรอยประวัติ " วัดแก่ง " โรงเรียนวัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 33 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ตามรอยประวัติวัดนางซา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 156 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาซา

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team