ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม
ประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 471 ครั้ง


ช่องของ นรีกานต์ เสาวรส

โรงเรียนวัดหนองบัวแสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้เผือกกวน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


(Active Learning)แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการก

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 137 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าหลักเมือง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 306 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 383 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
อู่ต่อเรือพระะเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ตะกาดเง้า พระธาตุเจดีย์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 208 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองคัน
แหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดศรีเมือง อ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 1322 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 153 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 635 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ แม่ตะเคียนวัดท่า

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 114 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 721 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 188 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินสูง
ตามรอยถิ่นฐานวัดโพธิ์ลังกา

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 652 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 552 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
ประวัติศาสตร์ในชุมชน

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 100 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 130 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วัดสะพานเลือก

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 622 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 182 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดเนินโพธิ์

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 262 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
ประวัติวัดคลองขุด

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 819 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองขุด
1 โรงเรียน 1ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านยางระหง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 314 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางระหง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 187 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิ

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 375 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 564 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 862 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 182 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ประวัติศาสตร์วัดวังอีแอ่น

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 684 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 247 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ประวัติ บ้านชำโสม

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 983 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำโสม
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 330 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประแกต
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 564 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 148 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
เรียนรู้โบราณสถานค่ายฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อ

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 194 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกวัด

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team