ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่อง
ประวัติศาสตร์ ป.4 เปิดดู 194 ครั้ง


ช่องของ ธนัท พัฒนภิรมย์

โรงเรียนบ้านโคกวัด

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์อำเภอแก่งหางแมว แหล่งโบราณคดีบ้านขุนซ่องแสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรทานาคา

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


โบราณสถานค่ายเนินวง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 130 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ชุมชนต้นกระบก

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 329 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแสลง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 635 ครั้ง
โรงเรียนวัดแสลง
ประวัติวัดคีรีพิศาลหรือวัดเขามะปริง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
เส้นทางการเรียนรู้สู่...ริมน้ำจันทบูร

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 247 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน พิพิธภัณฑ์ขวาน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
แบบทดสอบ ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 125 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
ตำนานท่านพ่อหนุนแห่งวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 187 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ประวัติโรงเรียนขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 182 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "วัด

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 247 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 117 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสา

ประวัติศาสตร์... ป.2
เปิดดู 182 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
"ช้างข้าม" นามประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 383 ครั้ง
โรงเรียนวัดช้างข้าม
ประวัติศาสตร์เมืองเพนียด วัดทองทั่ว

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 721 ครั้ง
โรงเรียนวัดทองทั่ว
๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์ (วัดท่าศาลาและเจ้าแ

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าศาลา
วัดหนองไทร

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 121 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองไทร
แหล่งเรียนรุ้ วัดเขาสุกิม โรงเรียนบ้านมาบโอน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบโอน
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
ย้อนรอยประวัติศาตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
ย้อนเวลาไหว้พระ ณ วัดแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 682 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
แหล่งเรียนรูประวัติศาสตร์วัดโขมง

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 240 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขมง
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
1โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ วัดวิเวการาม (วัดเขาน

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.2
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
เล่าขานตำนานวัดขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 729 ครั้ง
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดพ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดกลุ่มสระบุรี

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 564 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันท์ เล่าโดยนาวาเอกสุรสิท

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 375 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ค่ายเนินวง : 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ : โรงเร

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 1168 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดพิชัยพัฒนาราม(วัดเขาน้

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 608 ครั้ง
โรงเรียนวัดสามผาน
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
แบบทดสอบ ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 111 ครั้ง
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 862 ครั้ง
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
รักษ์ถิ่นพลับพลา

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 234 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา
ย้อนรอยวัดโขดหอย

ประวัติศาสตร์... ป.3
เปิดดู 271 ครั้ง
โรงเรียนวัดโขดหอย
เล่าขาน ตำนานหลวงปู่สมชาย

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
ประวัติศาสตร์ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 106 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองแหวน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระอุโบสถวัดพลูยาง(วัดพุทธค

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 552 ครั้ง
โรงเรียนวัดสิงห์
วิชาประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้อง

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัดพลับ บางกะจะ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 246 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับ
1โรงเรียน1ประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านบ่อโบกปูน โรงเ

ประวัติศาสตร์... ม.3
เปิดดู 305 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองครก
ประวัติวัดเนินยาง

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 115 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินยาง
สื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดเขาวงกตฯ

ประวัติศาสตร์... ป.5
เปิดดู 741 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขาวงกต
หินเก่าเล่าตำนาน บ้านคลองเหล็กบน

ประวัติศาสตร์... ม.1
เปิดดู 153 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
โบสถ์เก่าวัดวังหิน

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังหิน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 168 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์... ป.4
เปิดดู 99 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ย้อนรอยอุทกภัยเมืองจันทบุรี สู่คลองภักดีรำไพ

ประวัติศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 226 ครั้ง
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
โบสถ์เก่าวัดวังหิน ถิ่นแดนดินวังโตนด

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 128 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team